​​IMG_9672.jpg


סמינר מחקרי | מחקר מודרך | מצטיינים למחקר

 

במחלקה לניהול יושבים חברי סגל מהטובים בתחומם- לרשימת חברי הסגל לחצו כאן >> ​

לחברי הסגל כמות רבה של מחקרים ופרסומים בעיתונים בינלאומיים מובילים וזאת בנוסף למחקריים יישומיים ועבודות יעוץ שנעשות על ידי חלקם.


אחת מהמטרות של חברי המחלקה היא להכשיר תלמידים לחשיבה מחקרית. אנו מאמנים שחשיבה מחקרית המבוססת על עובדות קיימות וניתוח ענייני של מידע עשויה לסייע הן ברמה האקדמית והן ברמה המקצועית בשוק העבודה.

היכולת לחקור שווקים, לזהות מגמות ולהבין השפעה של מגוון גורמים על התנהגות הפרטיים עשויה לסייע למנהל לקבל החלטות אסטרטגיות טובות יותר ולא רק להיות חוקר באוניברסיטה.


לשם כך אנו מציעים לתלמידים שלוש רמות של התנסות מחקרית. האחת היא במסגרת הסמינר המחקרי בו כל התלמידים במסלול החד חוגי חייבים להשתתף.

סמינר זה מותאם לתחום ההתמחות של התלמידים (התנהגות אירגונית, מימון, ניהול עסקי ספורט ושיווק).

תלמידים המעוניינים להתנסות בחוויית מחקר, מוזמנים להצטרף לאחד המחקרים של חברי סגל המחלקה ולקחת בו חלק במסגרת מחקר מודרך - למעבר לדף על המחקר המודרך לחצו כאן >>​ .


לתלמידים המצטיינים של המחלקה אנו מציעים את מסלול המצטיינים למחקר בו מספר מצומצם של תלמדים יכול ללמוד כבר בשנה השלישית של התואר הראשון קורסים לתואר שני, לקבל מלגה ולסיים תואר ראשון ושני תוך 4 שנים מתחילת לימודי התואר הראשון - למעבר לדף מצטיינים למחקר לחצו כאן >>​ .