​​​​​2.jpg

סדנאות ייחודיות | קורסים בינלאומיים | לימודים בחו"ל| 
 
קולנוע נגטיב בקמפוס, מעונות, שכונה ד', בארקה ופורום הם אלו שעושים את האווירה בערב. במחלקה לניהול החוויה גם מתרחשת במשך היום.
מעבר לסגל מרצים רמת הוראה מצוינת, המחלקה מציעה לתלמידים מגוון אפשרויות לימוד מעבר ללמידה הסטנדרטית בכיתה. אפשרויות אלו כוללות:

 סדנאות ייחודיות וחדשניות
 קורסים בינלאומיים הניתנים במסגרת קורסי הבחירה של המחלקה- לחצו כאן >> ​
 שילוב לימודים בחו"ל במהלך התואר - לחצו כאן >>​

​​