6.jpg


פרויקט הגמר | התמחות | סדנאות קריירה

 

תוכנית הלימודים במחלקה לניהול מכשירה אותך לניהול. לאחר שנה ראשונה בה תלמדו את רובד הבסיס בשנה השנייה תקבל כלים אשר יאפשרו לכם להיות מנהלים טובים יותר.

 

בשנה השלישית כבר תדרשו ליישם כלים אלו בקורסים מיוחדים בהם תדרשו לתת מענה למקרי בוחן (case studies) ולהשתתף באחד מפרויקטי הגמר היישומיים שהמחלקה מציעה »


יישום הכלים שנרכשו בתואר, אינו מוגבל רק לכותלי האוניברסיטה. להיפך, אנו מעודדים את תלמידינו להצטרף לתוכנית ההתמחות במסגרתה התלמידים משתלבים בארגון כבר במהלך הלימודים בתהליך המלווה בקורס וסדנאות (קישור- עדיין לא מוכן).

 

בנוסף לכך המחלקה מציעה השתתפות בסדנאות קריירה אשר מאפשרות לתלמידנו להשיג יתרון תחרותי בשוק העבודה.