​​סטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורסי בסיס, יכולים לגשת למבחני פטור.

שימו לב 🧡​

הרישום למבחן נעשה דרך כניסה לקישור המופיע ליד כל מבחן ולפי ההנחיות הבאות:
שם משתמש וסיסמא->פתיחת בקשה ורשימת אישורים-> בחירת תואר ראשון בניהול->בחירה במבחן פטור הרצוי, מופיע בתחתית הדף.

שם המבחן
  
תאריך ושעת המבחןמסנןמיקוםמסנןסילבוס וחומר עזרמסנןרישום למבחןמסנןהערותמסנן
מבחן פטור- יישומי מחשב
3.9.2023
9:00
יפורסם בהמשך

ציון עובר בבחינה 75 ומעלה יזכה בהכרה בקורס. 

שיטות כמותיות
12.09.2023
9:00
יפורסם בהמשך

​ציון עובר בבחינה 75 ומעלה יזכה בפטור מהקורס וכנגד יילמדו 4 נק"ז נוספים בקורסי בחירה​.

שימו לב - שהינך עומד/ת בתנאי הסף- 4 יח' במתמטיקה ציון 70 ומעלה או 5 יח' בציון 60 ומעלה.