נסיעה לאוניברסיטת מניטובה בקנדה
 
 כל שנה מתעתדת המחלקה לניהול לשלוח כעשרה סטודנטים מצטיינים במימון מלא לאוניברסיטת מניטובה במסגרת התוכנית על שם
ארני טורנסטון. הסטודנטים ישהו כשלושה שבועות בקמפוס של אוניברסיטת מניטובה בויניפג, וילמדו קורס אינטנסיבי בניהול בינלאומי.
 
הם יפגשו עם הקהילה היהודית, יטיילו באיזור ויחוו לימודים באיכות גבוהה ובאנגלית. קבלה לתוכנית מותנית בממוצע ציונים גבוה עד
הגשת הבקשה ובראיון אישי עם ראש המחלקה. הקורס – בהיקף של 3 נק"ז יוכר לתלמידים במסלול החד מחלקתי במקום קורס
בחירה בניהול, והתלמידים במסלול הדו-חוגי יוכלו לבחור בקורס זה במקום אחד מקורסי החובה של ניהול (בהתייעצות ואישור ועדת
הוראה). 


פרטים על הפרויקט בשנת תשע"ז יופיעו בהמשך

 

 

משלחת לשנת 2015

 

תכנית מניטובה 2015 נמצאת בימים אלה בעיצומה. לאחר שבועיים בקנדה, שכללו בפעילויות עסקיות, לימודיות וחברתיות, נחתה הקבוצה בארץ לפעילות לימודית וסיורים.

 

 

 משלחת לשנת 2014 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

משלחת לשנת 2011 
 


​​​​​​​