​​​​​​​​​שלום רב,
איגרת זו נועדה להקל עליך בהכרת מקורות מידע שימושיים.

מזכירות המחלקה:

בניין הפקולטה לניהול (15), קומה 2 חדר 211.

פרופ' מוסי רוזנבוים, ראש המחלקה mmm​@bgu.ac.il

ד"ר אוריאל הרן, יו"ר ועדת הוראה UHaran@som.bgu.ac.il

גב' ענבל סהר פרץ, ממונה על המנהל במחלקה  fom.mgtha@bgu.ac.il
 
גב' שרית ממן, רכזת לענייני סטודנטים  fom.mgtsc1@bgu.ac.il          
 
גב' אריקה שטיינברג, רכזת לענייני סטודנטים  fom.mgtsc2@bgu.ac.il

גב' ליטל נעמי גור, רכזת לענייני סטודנטים  fom.mgtsc3@bgu.ac.il

מענה טלפוני ימים א' -ה' בין השעות 9:00-11:00 
08-6472569, 08-6477915, 08-6428727.

תיאום פגישה עם רכזות המחלקה, דרך מערכת לזימון פגישות

מען: המחלקה לניהול,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

ת.ד. 653 באר-שבע מיקוד 84105

אחראים על תאום בין המחלקות במסלולים הדו מחלקתיים:

פרופ' מוסי רוזנבוים – ניהול וכלכלה mmm@bgu.ac.il

ד"ר סימון מורן– ניהול ופסיכולוגיה/ ניהול וסוציולוגיה אנתרופולוגיה  simone@bgu.ac.il

ד"ר יותם לוריא - ניהול דו מחלקתי כללי yotam@som.bgu.ac.il

​ד"ר הילה רימר - ניהול ומדעי הטבע HRiemer@som.bgu.ac.il

פרופ' ליאור פינק-ניהול מערכות מידע finkl@bgu.ac.il