​​​​​​שלום רב,
איגרת זו נועדה להקל עליך בהכרת מקורות מידע שימושיים.

מזכירות המחלקה:

בניין הפקולטה לניהול (15), קומה 2 חדר 211.

פרופ' מוסי רוזנבוים, ראש המחלקה mmm​@bgu.ac.il

ד"ר אוריאל הרן, יו"ר ועדת הוראה UHaran@som.bgu.ac.il

גב' לוסיאנה סילם, ממונה על המנהל במחלקה mgtsec@som.bgu.ac.il
 
גב' ריטה מזרחי, רכזת לענייני סטודנטים mgtst1@som.bgu.ac.il
 
גב' אריקה אבני, רכזת לענייני סטודנטים mgtst2@som.bgu.ac.il

גב' ליטל גור, רכזת לענייני סטודנטים mgtst3@som.bgu.ac.il
 

אחראים על תאום בין המחלקות במסלולים הדו מחלקתיים:

פרופ' מוסי רוזנבוים – ניהול וכלכלה mmm@bgu.ac.il

ד"ר סימון מורן– ניהול ופסיכולוגיה/ ניהול וסוציולוגיה אנתרופולוגיה  simone@bgu.ac.il

ד"ר יותם לוריא - ניהול דו מחלקתי כללי yotam@som.bgu.ac.il

​ד"ר הילה רימר - ניהול ומדעי הטבע HRiemer@som.bgu.ac.il

פרופ' ליאור פינק-ניהול מערכות מידע finkl@bgu.ac.il

מען: המחלקה לניהול,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

ת.ד. 653 באר-שבע מיקוד 84105

שעות קבלת סטודנטים:
ימים א', ב', ג', ה', בין השעות 11:00-13:00.

על מנת להיפגש עם רכזות המחלקה, יש לקבוע פגישה דרך מערכת לזימון פגישות.

מענה טלפוני:

מספרי הטלפון למענה טלפוני הם: 08-6472569 , 08-6477915. ימים א'-ה' בין השעות 11:00 - 9:00.
לתשומת לבכם, לא ניתן לקבל ציונים במענה הטלפוני.
לצורך התעדכנות בציונים יש לפנות לגורמים המתאימים, אשר יפורטו בהמשך.

 ערוצי התקשרות נוספים:

פניות באמצעות הפקס שמספרו: 08-6477697

פניות באמצעות דוא"ל: MGTSt2@som.bgu.ac.ilMGTSt1@som.bgu.ac.il   MGTSt2@som.bgu.ac.il   

 לוח הודעות לסטודנט

מערכת הודעות אישית לסטודנט http://gezer.bgu.ac.il/weboard/login.php

 מענה קולי

במערכת המענה הקולי ניתן לקבל מידע אישי (באמצעות מספר תעודת הזהות) כגון:
בקשות למלגות, מעונות וציונים, וכד'. קבלת המידע נעשית ע"י ביצוע הוראות החיוג מס' הטלפון במענה הקולי: 08-6201000

​מקורות מידע:
 
סוג המידע​​​
כתובת האתר
אתר המחלקה:
מידע על סגל הפקולטה
שנתון (מבנה לימודים, תקנות לימודים, תוכניות לימודים...)
רישום לקורסים
פטורים
מערכת שעות
בחינות
לוח הודעות כלליות
טפסים
 
קישורים שימושיים לסטודנטים:

שירותי מידע אישי
(הרשאות מחשוב,
חשבון
שכר-לימוד, קורסים/ציונים,
דואר אלקטרוני, בחינות..)

מידע אקדמי (לוחות שנה אקדמיים,אישורי לימודים

מידע על קורסים, רישום לקורסים...)

כללי (שירותי מחשוב, מזכירות אקדמית, אגודת סטודנטים, ספריות, חשבונות סטודנטים, דיקנט סטודנטים)
 
לוח הודעות אישי:
קבלת עדכונים על שינויים בשעות
הקורס,ביטולי שיעורים, שעורי השלמה,
פרסום ציונים, פרסום סילבוסים והודעות
אישיות לסטודנט מטעם המחלקה
 
הוראה מתוקשבת- High Learn
באתר זה ניתן לקבל מידע אודות הקורסים אליהם רשום הסטודנט, כגון: סילבוס, הודעות המרצה, מאמרים, תרגילים ופתרונותיהם, תקצירי הרצאות וכו'.
 
שאלות ותשובות נפוצו​ת