גב' ברקאי רם תמר

רכזת לענייני סטודנטים לתארים מתקדמים

חדר:
102 בניין 15
טלפון:
08-6472246
שעות קבלה:
13:30-14:30