מימון

מטרת ההתמחות הנה להכשיר סטודנטים לקראת תפקידי ניהול בתחום המימון. המגמה מעניקה לסטודנטים את המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם הדרכים בהם יחידים, גופים עיסקיים ואירגונים אחרים מקצים את מקורות המימון שלהם על פני זמן, ומציעה פתרונות אפשריים לקבלת החלטות בתנאי אי וודאות. מגוון הקורסים מעניק לסטודנטים כלים המאפשרים להבין את תהליך קבלת ההחלטות בסביבה עיסקית מגוונת ובהתחשב בדרכים בהם שוקי הון בארץ ובעולם פועלים. התוכנית שמה דגש על החינוך וההכשרה האקדמית הדרושה מסטודנטים שמבקשים לעבוד בתעשייה, במוסדות פיננסים ובארגונים ממשלתיים. בהתאם לכך, חלק מקורסי החובה מאפשרים מתן פטור מבחינות במימון לקבלת רישיון להיות יועץ השקעות או מנהלי תיקים. כמו כן, מספר נבחר של סטודנטים ממגמת מימון יכולים להשתתף בקורס חדר העסקות של המחלקה למנהל עסקים בו הסטודנטים מנהלים תיקי השקעות בפועל עבור מספר לקוחות.

man.jpgראש מגמת מימון, פרופ' רמי יוסף

הצג הכל
הסתר הכל

מימון וביטוח

​מטרת ההתמחות הנה להכשיר סטודנטים לקראת תפקידי ניהול בתחום המימון הפנסיה והביטוח. במסגרת המקצועות הנלמדים והכשרת הסטודנטים בנושא שוק ההון נלמדים מקצועות ביטוח החיים הפנסיה והגמל ושילובם בשוק ההון לאור רפורמת ועדת בכר. התוכנית שמה דגש על קבלת החלטות בתנאי אי וודאות בסביבה עסקית תוך ראייה רחבה של שוק ההון לאור הרפורמות בענף.

man.jpg​ראש מגמת מימון וביטוח, פרופ' רמי יוסף 

הצג הכל
הסתר הכל