רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר שסיימו בממוצע לפחות 80 וסיימו את חובת האנגלית במסגרת התואר הראשון.

יש להגיש מועמדות בצירוף מדרג (מיקום המועמד בשנתון בו סיים את לימודיו). 

מומלץ לגשת לבחינת GMAT.

מועמדים בעלי ממוצע פחות מ-80 מומלץ לגשת לבחינת ה- GMAT ולהוציא ציון לפחות 45 בחלק הכמותי או לפחות 600 במבחן הכללי.

לחץ כאן לפרטים נוספים באתר מדור רישום.