​​​​​​​ 
בחינות פטור מתקיימות במקצועות הבאים:
סטטיסטיקה              - בכל תחילת סמסטר א'
 
למבחני הפטור יש להירשם מראש באתר האינטרנט (כרוך בתשלום) - הוראות בהמשך העמוד.
סטודנט רשאי להיבחן בבחינת פטור בקורס מסויים פעם אחת בלבד במהלך לימודי התואר השני.
סטודנט שנבחן בבחינת פטור בקורס מסויים ונכשל, ילמד את הקורס.
סטודנט שנכשל בקורס השלמה אינו רשאי לגשת לבחינת פטור מהקורס בו נכשל.
 
על סטודנט המעוניין לבטל את השתתפותו בבחינה ולקבל את כספו חזרה, להודיע על כך שבוע לפני הבחינה.
 
הליך הרישום לבחינות הפטור:
הרישום למבחני פטור ייעשה דרך אתר האינטרנט האוניברסיטאי:
כניסה לאתר האוניברסיטה- תפריט סטודנטים- שרותי מידע אישי- הזמנת אישורים בתשלום.
בחירה בתחתית ההנחיות בכניסה לאתר הזמנת אישורים לסטודנטים לומדים.
הזנת פרטי משתמש וסיסמא
בחירה במערכת הזמנת אישורים
בחירה בתפריט באישור מסוג בחינת פטור- מקצוע מבוקש
יש לפעול בהתאם להנחיות לשם תשלום.
עם תום ההרשמה למבחן, יש להדפיס אישור ולהביאו למבחן.
ההרשמה תקפה רק לאחר ביצוע התשלום בפועל.
 
נא להביא אתכם תעודה מזהה

בחינת הפטור בסטטיסטיקה -   תאריך  23/10/2020 יום שישי בשעה 9:00 - בקמפוס - מיקום יתפרסם בהמשך
 חומר הבחינה :
  
 חומר למבחן פטור בסטטיסטיקה.pdf