​​​יו"ר המרכז: פרופ' גבי בן נון

מרכזת המרכז: ד"ר קרן דופלט

דוא"ל: chprnegev@gmail.com

 

המרכז לחקר מדיניות הבריאות נוסד ע"י המחלקה לניהול מערכות בריאות וקיים מאז הקמתה של הפקולטה. משימתו העיקרית היא קידום המחקר בתחומי מדיניות הבריאות בנגב, וקידום חשיבה משותפת ודיאלוג לשם צמצום הפערים הקיימים בתחום הבריאות בין תושבי הנגב לבין תושבי המרכז.

בצד הפעילות המחקרית, דרכי הפעולה של המרכז כוללות ארגון סמינרים, ימי-עיון וכנסים, מעורבות בתוכניות קידום בריאות והערכתן, כתיבת ניירות עמדה ומאמרים בספרות מקצועית. במסגרת זו, המרכז עורך החל מ-2010 את כנס מצפה רמון השנתי לשוויון בבריאות בנגב. מטרת כנסים אלו הינה להמשיך להתוות תכניות פעולה יישומיות ורב-שנתיות להתמודדות עם הפערים בבריאות באזור הנגב, ולשמר את נושא הפערים בבריאות על סדר היום הציבורי, באמצעות מפגש בין אנשי אקדמיה, נציגי ארגוני הבריאות וראשי רשויות מקומיות בנגב.

מטרות המרכז

  • לקדם תחומי מחקר העוסקים במדיניות בריאות בנגב.
  • להוות מוקד ידע בתחום.
  • ליצור תשתית מידע אפידמיולוגי-כלכלי-חברתי.
  • לקיים קשר רציף ולפתח דיאלוג ושיתוף פעולה עם כלל ספקי שירותי הבריאות בנגב.

תחומי העניין הבולטים של המרכז:

  • אי-שוויון בבריאות החל מתוצאי בריאות, נגישות לשירותים, כוח אדם מקצועי בתחום הבריאות, מומחיות רפואית ותשתיות
  • התאמת שירותי הבריאות להתפתחות בנגב ולאור מעבר צה"ל דרומה
  • הקמת פורום רשת ערים בריאות בדרום
  • בריאות הבדואים והתאמה תרבותית
  • תכניות קידום בריאות והערכתן
  • כלכלת בריאות, הוגנות בחלוקת משאבים, קפיטציה

​​המרכז זוכה לשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, הרשות לפיתוח הנגב, קופות-החולים, בתי-חולים, צה"ל, רשויות מקומיות, קרו מיראז' וחוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם העוסקים בתחומי העניין של המרכז.

>>>​ לפרסומי המרכז