​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
המחלקה לניהול מערכות בריאות מציעה ארבעה מסלולי לימודים לתואר שני:
 
1.   מסלול מרוכז – יום לימודים אחד מרוכז בשבוע – יום שלישי 08:30-20:00.
2.   מסלול מפוצל – יום שלישי 14:00-20:00 ויום שישי  8:30-14:00.  - לא יפתח בתשפ"ה
3.   מגמת ניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות  - בתשפ"ה - שייך למסלול מרוכז.  פתיחת מסלול  זה  מותנה במספר נרשמים ובראיון.
4.   מגמת מנהיגות בבריאות  לא יפתח בתשפ"ה.  מסלול זה מיועד לאנשי בריאות שעובדים בנגב.​פתיחת מסלול זה מותנה          במספר נרשמים ובראיון. 
 
מידע על מגמת ניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות - תואר שני בניהול מערכות בריאות במגמת ניהול והערכת טכנולוגיות-תשפד.pdf
מידע על מגמת מנהיגות בבריאות - קול קורא מגמת מנהיגות תשפד.pdf


מספר הסטודנטים בכל אחד מהמסלולים מוגבל. בזמן ההרשמה יש לבחור באחד המסלולים.
 
משך הלימודים
משך הלימודים  בשני המסלולים הוא שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים, ללא סמסטר קיץ).
במידת הצורך ניתן להאריך את הלימודים לתקופה מכסימלית של שלוש שנים (כולל חופשת לימודים, אם נלקחה במהלך הלימודים).
 
תנאי רישום ללימודים
תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 80.0 ומעלה. תנאי הסף לרישום אינו מבטיח קבלה ללימודים  (ראה סעיף תנאי קבלה ללימודים).
 
בעת הרישום יש להציג את המסמכים המקוריים הבאים:
 
רופאים, רופאי שיניים, וטרינריים:
·       דיפלומת סיום של בית-ספר לרפואה או רפואת שיניים
·       רישיון לעסוק ברפואה או רפואת שיניים מטעם משרד הבריאות בישראל
  • ·       וטרינריים - רישיון מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 
מועמדים אחרים:
·       דיפלומה או אישור זכאות לתואר ראשון
·       גיליון ציונים, כולל ממוצע סופי לתואר
·       אישור על לימודי אנגלית עד רמת פטור (או פטור באמצעות בחינה)
·       דרוג מאושר מהמוסד בו למדת, המציין את מיקומך היחסי בין בוגרי המחזור
·       קורות חיים
·       שני מכתבי המלצה
·       בוגרי תואר ראשון מחו"ל או משלוחה של אוניברסיטה זרה בישראל נדרשים להציג אישור מקורי של ציון בבחינת GMAT  או GRE  
        יהיו פטורים מ- GMAT או  GRE מועמדים בעלי רישיון ישראלי ממשרד הבריאות במקצועות הרפואה והבריאות​.
 
תנאי קבלה ללימודים:
1.   קבלה אוטומטית לרופאים, רופאי שיניים בעלי רישיון לעסוק ברפואה/רפואת שיניים בישראל. לוטרינריים,  בעלי רישיון מטעם משרד              החקלאות ופיתוח הכפר​.
2.   קבלה ללימודים של מועמדים אחרים תישקל על-ידי ועדת הקבלה המחלקתית. בשיקולי הקבלה יילקחו בחשבון ממוצע ציוני  התואר              הראשון, מיקום במדרג הכיתתי, ניסיון תעסוקתי, מכתבי המלצה וקריטריונים נוספים.
3.   מכיוון שמספר הסטודנטים בכל מסלול מוגבל, למועד ההרשמה יש משמעות בסיכויי הקבלה ללימודים.
 
שאלות
שאלות בנוגע לרישום עצמו : יש לפנות למדור רישום  6461600
שאלות בנוגע לתכנית הלימודים : יש לפנות למחלקה  6472448