המחלקה לניהול מערכות בריאות
תכנית הלימודים לתואר ראשון
 
שנה א'
סמסטר א'
 
מס' קורס
 
שם הקורס
מס' נקודות
דרישות קדם
480-1-1101
מבוא למדעי הרפואה
3
 
681-1-5041
מבוא לכלכלה לניהול א'
3
 
480-1-1341
מבוא למערכות מידע לניהול
3
 
500-5-1342
כלי עבודת ידע
0
 
480-1-1111
שיטות כמותיות בניהול
3
 
480-1-0101
מערכת שירותי בריאות בישראל א'
3
 
480-1-1051
מבוא למדעי ההתנהגות במינהל
3
 
480-1-0012
שיווק ופרסום במערכת הבריאות
3
 
470-1-0001
הדרכה בספריה (חד-פעמי)
0
 
 
סה"כ
21
 
 
סמסטר ב'
 
מס' קורס
 
שם הקורס
מס' נקודות
דרישות קדם
480-1-0102
מערכת שירותי בריאות בישראל ב'
3
 
480-1-4014
סטטיסטיקה בניהול
3
שיטות כמותיות בניהול
480-1-4012
יסודות הניהול
3
 
681-1-1061
יסודות החשבונאות
3
 
681-1-5061
מבוא לכלכלה לניהול ב'
3
מבוא לכלכלה לניהול א'
480-1-2201
סוציולוגיה של הבריאות
3
 
480-1-5112
שלושה סיורים
2
 
 
סה"כ
20
 
 
 
שנה ב'
 
סמסטר א'
 
מס' קורס
 
שם הקורס
מס' נקודות
דרישות קדם
480-1-4251
יסודות הביטוח
3
 
480-1-1331
ניהול ייצור ותפעול
3
סטטיסטיקה בניהול
681-1-1081
חשבונאות ניהולית
3
יסודות החשבונאות
480-1-2341
אפידמיולוגיה ובריאות הציבור
3
סטטיסטיקה בניהול
480-1-2111
מבוא לחקר ביצועים
3
סטטיסטיקה  בניהול
 
קורס בחירה
2
 
 
סה"כ
17
 
 
סמסטר ב'
 
מס' קורס
 
שם הקורס
מס' נקודות
דרישות קדם
681-1-2061
יסודות המימון
3
סטטיסטיקה בניהול
יסודות החשבונאות
מבוא לכלכה לניהול ב'
480-1-4001
חוק ומשפט במערכת הבריאות
3
 
480-1-2211
כלכלת בריאות
3
מבוא לכלכלה לניהול ב'
480-1-2351
איכות בשירותי בריאות
3
מבוא למדעי הרפואה
מערכת שירותי בריאות בישראל
480-1-4261
שיטות מחקר בשירותי בריאות
3
 
480-1-2411
מערכות מידע במערכת הבריאות
3
מבוא למע' מידע לניהול
 
קורס בחירה
2
 
 
סה"כ
20
 
 
שנה ג'
סמסטר א'
 
מס' קורס
 
שם הקורס
מס' נקודות
דרישות קדם
480-1-4241
חשבונאות מלכ"רים
3
יסודות החשבונאות
480-1-2331
מערכות בריאות בעולם
3
 
480-1-1212
קידום בריאות ורפואה מונעת
3
 
480-1-4011
תכנון והערכת שירותי בריאות
3
כלכלת בריאות
480-1-4112
סמינר סטאג' א'
2
שיטות מחקר
480-1-4111
סטאג' א'
2
שיטות מחקר
 
שני קורסי בחירה
4
 
 
סה"כ
20
 
 
סמסטר ב'
 
מס' קורס
 
שם הקורס
מס' נקודות
דרישות קדם
480-1-4221
מדיניות מערכות בריאות
3
כלכלת בריאות
480-1-0033
ניהול משאבי אנוש במערכת הבריאות
3
 
480-1-0021
ניהול לוגיסטי
3
מבוא לסטטיסטיקה
480-1-4101
סוגיות בניהול מרפאות
3
 
480-1-4411
סטאג' ב'
4
 
 
שני קורסי בחירה
4
 
 
סה"כ
20
 
 
·   סה"כ  118 נק"ז. בנוסף, יש לסיים קורס אנגלית  מתקדמים 2 עד סוף השנה השנייה לתואר (2 נק"ז נוספים).
·   סטודנט צריך ללמוד במהלך התואר 12 נק"ז של קורסי בחירה. מתוכם חובה לקחת לפחות 6 נק"ז מקורסי הבחירה של המחלקה (עד 6 נק"ז ניתן  לקחת ממחלקות אחרות).  לקורסי בחירה  של  המחלקה מותר להירשם  החל משנה ב' ולקורסי בחירה שלא מהמחלקה - החל משנה א'.