​במחלקה לניהול מערכות בריאות עשרה חברי סגל בכיר, חלקם בעלי מינוי בפקולטה למדעי הבריאות וחלקם בעלי מינוי בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר. חוקרי המחלקה מתמחים בכל התחומים העיקריים של ניהול מערכות בריאות: רפואת חירום, אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, אתיקה רפואית, כלכלה של הבריאות, שוויון רפואי ובריאות בינ"ל, מדיניות בריאות, קידום בריאות, משאבי אנוש במערכת הבריאות, ניהול מערכות בריאות, התנהגות ארגונית במערכות בריאות, הערכת טכנולוגית בריאות, כלכלת פרמה, התנהגות במערכות בריאות, קבלת החלטות רפואיות, וסוציולוגיה של בריאות ומחלה.

לרבים מחוקרינו קשרים הדוקים והיכרות עמוקה עם מערכת הבריאות הישראלית, מה שמאפשר להם פרספקטיבה רחבה ותובנות עמוקות לגבי מערכת הבריאות בארץ ובעולם. סגל המחלקה גם מעורב בוועדות ארציות בנושאי מדיניות בריאות, כמו גם בוועדות בינ"ל.

אופי המחקר במחלקה הוא בין-תחומי ושיתופי מאוד: חברי הסגל עובדים יחד (וגם עם חוקרים במחלקות, פקולטות ומוסדות אחרים) על פרויקטים משותפים ומנחים תלמידים ביחד. שיתוף פעולה זה מייצר תרבות של חקירה וסקרנות, ומוביל למחקר פורה במיוחד. הצטיינות המחלקה במחקר משתקפת במס' מענקי המחקר להם זכו חברי המחלקה בשנים האחרונות ובפרסומים מחקריים.​