סריקת מחברות בחינה
 
מסמסטר א', תשס"ט יסרקו מחברות הבחינה ותתאפשר חשיפה וערעורים באמצעות האינטרנט.
הציונים, שאלוני הבחינה (אם נמסרו על-ידי המרצה) ומחברות הבחינה יפורסמו באתר:
ערעורים- סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה תוך 3 ימים מיום פרסום הציונים.
ערעורים שיוגשו ישירות למרצה הקורס לא יטופלו.
תשובת המרצה לערעור תפורסם באתר הבא : https://appeals4u.bgu.ac.il/appealssystem/appeals/Login.aspx
במידה ויש בעיה עם הסריקה (חסר עמוד, סריקה לא ברורה). יש להגיש בקשה לסריקה חוזרת דרך המערכת.

הערות, תגובות, תקלות שלא נפתרו יש להפנות אל מזכירות המחלקה.
 
 
אתר יחידת הבחינות
  
באתר נמצא כל המידע הרלוונטי לסטודנטים ולמרצים בנושא בחינות.
למעבר לאתר יחידת הבחינות לחץ כאן
שימו לב: חובתך להתעדכן, באופן שוטף, במועדי הבחינות ומיקומן. ייתכנו שינויים במקום ושעת הבחינה. ניתן להתעדכן בלוח בחינות אישי.