​​​​רשימת הקורסים בתוכנית ללימודי הזקנה

 

 

רשימת הקורסים בתוכנית ללימודי הזקנה
 
דרישות קדם (ללא נק"ז):
קורסים: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מושגי יסוד בסטטיסטיקה ואנגלית מתקדמים 2.
סטודנט שלא זכאי לפטור מארבעת הקורסים הנ"ל, חייב להשלים אותם בשנה הראשונה ללימודיו. הקורסים אינם מזכים בנק"ז.
 
קורסי בסיס (חובה על כל הסטודנטים):                                                                        
סמל הקורס
שם הקורס
מרכז
נק"ז
482-2-1211
היבטים חברתיים-תרבותיים של הזקנה
פרופ' יעקב בכנר
2
482-2-3003
ביולוגיה של ההזדקנות
פרופ' ואדים פרייפלד
2
482-2-1002
פסיכולוגיה של הזקנה
ד"ר אלה קון שורץ
2
482-2-1311
פתופיזיולוגיה של  הזקנה
פרופ' דבורה ליברמן
2
482-2-1111
מדיניות בזקנה
ד"ר אלה קון שורץ
2
482-2-1003
מושגי יסוד באפידמיולוגיה
ד"ר תמר וינשטוק
2
482-2-4002
מערכת שירותים קהילתיים לקשישים
ד"ר אלה קון שורץ
2
482-2-1004
שיטות סטטיסטיות
פרופ' יעקב בכנר
2
482-2-5001
סמינר מחקר ב' - בסמסטר ב' - חובה לכלל הסטודנטים
פרופ' יעקב בכנר
1
 
קורס חובה לסטודנטים לתיזה
482-2-1010
עקרונות ותהליכי מחקר – חובה לסטודנטים לתיזה
פרופ' יעקב בכנר
2
482-2-5000
סמינר מחקר א' - בסמסטר א' – חובה לסטודנטים לתיזה
פרופ' נועם אורורק
1
 
מגמה: מחקרית
סמל הקורס
שם הקורס
מרכז
נק"ז
482-2-2130
נוירו-פסיכולוגיה
ד"ר יפעת פארן
2
482-2-3001
עקה, התמודדות ובריאות
פרופ' נועם אורורק
2
482-2-2221
פסיכוגריאטריה
ד"ר סבטלנה זלומונסון​
2
482-2-2002
שיטות מחקר איכותניות


2
 
קורסי התמחות נוספים יותאמו לכל סטודנט עפ"י תחום התמחותו על ידי המנחה.

 

מגמה: ניהול טיפול

סמל הקורס
שם הקורס
מרכז
נק"ז
482-2-3002
הערכה ואבחון של תפקוד (חובה)
פרופ' דבורה ליברמן
2
482-2-2302
ניהול טיפול חלק א' (חובה)
ד"ר דורון שגיא
1
482-2-2333
ניהול טיפול חלק ב' (חובה)
ד"ר דורון שגיא
1
482-2-2130
נוירו-פסיכולוגיה
ד"ר יפעת פארן
2
482-2-3001
עקה, התמודדות ובריאות
פרופ' נועם אורורק
2
482-2-2221
פסיכוגריאטריה
ד"ר סבטלנה זלומונסון​
2
482-2-2230
היבטים משפטיים של הזקן והחולה
השופט יוסף רבי
2
482-2-3004
פעילות גופנית והזדקנות
ד"ר שרון ברק
2
482-2-1007
פסיכולוגיה של מות ואובדן

 
2
482-2-1008
בריאות פיזית ונפשית של אשה
​​
2
482-2-2010
שימוש בשיטות אומנותיות בטיפול בזקנים
ד"ר ג'ון הר
2
482-2-1005
גרונטולוגיה נרטיבית: תיאוריה, מחקר ופרקטיקה
2
482-2-2009
הזקן ומשפחתו – חובה רק למי שאינם עובדים סוציאליים ואחיות
ד"ר אלה קון שורץ
2
482-2-2000
תרגול במיומנויות תקשורת בינאישיות - חובה רק למי שאינם עובדים סוציאליים ואחיות
ד"ר דורון שגיא
2
482-2-2301
ניהול טיפול - עבודת שדה - סמסטר א' (חובה)
ד"ר דורון שגיא
2
482-2-2311
ניהול טיפול - עבודת שדה - סמסטר ב' (חובה)
ד"ר דורון שגיא
2
 
יש לקחת את כל הקורסים המסומנים כחובה (8 נק"ז), ושלושה קורסים נוספים מהרשימה שבמגמה (6 נק"ז), סה"כ 14 נק"ז.
עבודת השדה בהיקף של 80 שעות בגדר חובה לכלם.

מגמה: ניהול שירותים לזקנים

סמל הקורס
שם הקורס
מרכז
נק"ז
482-2-4001
מבוא לכלכלה  - ללא כלכלנים     (חובה)
ד"ר ענת נתן
2
482-2-2203
תכנון וניהול תקציב                     (חובה)
ד"ר ענת נתן
2
482-2-2201
ניהול ותפעול בתי-אבות חלק א'  (חובה)
ד"ר רינת ליפשיץ
2
482-2-2211
ניהול ותפעול בתי-אבות חלק ב'  (חובה)
ד"ר רינת ליפשיץ
2
482-2-2230
היבטים משפטיים של הזקן והחולה
השופט יוסף רבי
2
482-2-4003
ניהול משאבי אנוש בשירותים לזקנים
גב' הדס שושני
2
482-2-2204
תיאוריות ניהול בארגונים המטפלים בזקנים
גב' הדס שושני
2
482-2-2009
הזקן ומשפחתו – חובה רק למי שאינם עובדים
סוציאליים ואחיות
ד"ר אלה קון שורץ
2
482-2-2202
ניהול ותפעול בתי-אבות - עבודת שדה – סמסטר א' (חובה)
ד"ר רינת ליפשיץ
2
482-2-2212
ניהול ותפעול בתי-אבות - עבודת שדה – סמסטר ב' (חובה)
ד"ר רינת ליפשיץ
2
 
יש לקחת את כל הקורסים המסומנים כחובה (12 נק"ז) וקורס אחד נוסף מהרשימה שבמגמה (2 נק"ז), סה"כ 14 נק"ז.
עבודת השדה בהיקף של 80 שעות בגדר חובה לכלם.
 
קורסי בחירה
סמל הקורס
שם הקורס
מרכז
נק"ז
482-2-2405
תזונת קשישים
פרופ'  דנית שחר
2
482-2-2406
שואה וזקנה
ד"ר דורון שגיא
2
482-2-2403
התייחסות למוות
ד"ר יאיר גולדברג
2
482-2-2004
רשתות חברתיות בתקופת הזקנה
ד"ר יאיר גולדברג
2
482-2-2011
התעללות בזקנים
2
482-2-1006
זקנים, זקנות וזקנה בהלכה ובהגות היהודית
ד"ר עמית קולא
2
483-2-1001
סוציולוגיה של הבריאות
פרופ' יעקב בכנר
2
 
קורסי ההתמחות של מסלולים אחרים מאלו של מסלול ההתמחות הספציפי של הסטודנט ייחשבו
כקורסי בחירה.
 
לומד להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
סמל הקורס
שם הקורס
 
900-5-5001
חובה על כל סטודנט להירשם ללומדה זו בסמסטר הראשון ללימודיו. במידה ולא ישלים חובה זו תחסם המערכת בפניו
ללא נק"ז
 
פרוייקט גמר
סמל הקורס
שם הקורס
 
482-2-0999
סטודנטים שאינם מגישים תיזה חייבים בפרוייקט גמר בסמסטר האחרון ללימודיהם
ללא נק"ז
 
עבודת תיזה
סמל הקורס
שם הקורס
 
482-2-9989
482-2-9990
482-2-7777
תיזה א' – להכניס בפעם הראשונה
תיזה ב' – להכניס בפעם השניה
כתיבת עבודת תיזה – להכניס עד סוף סיום התואר
5 נק"ז
5 נק"ז
ללא נק"ז
 
קורסים ממחלקה אחרת
ניתן לקחת עד שני קורסים מתוך ההיצע של האוניברסיטה ברמת "מוסמך" (4 נק"ז סה"כ) רק לאחר תיאום
עם ראש התוכנית או המנחים לתיזה.
 
הערות:
1. כל קורסי הבסיס ניתנים בכל שנה, קורסי ההתמחות שהם בגדר חובה יינתנו בכל שנה, קורסי התמחות
    אחרים וקורסי בחירה יינתנו בהתאם לאפשרויות.
2. יום ההוראה בתוכנית הוא יום רביעי. אין התחייבות לתת את אותם קורסים באותם ימים ובאותם
    שעות מעבר לשנים.
3. רשימת קורסי בחירה ממחלקות אחרות תתפרסם על לוח המודעות של המחלקה לקראת הייעוץ במחשב.
4. אין להירשם לשני קורסים במקביל.
5. קורסי הבחירה יתקיימו רק אם נרשמו מספר מינימלי של סטודנטים מהתוכנית.