​​​רשאים להגיש את מועמדותם:
1. בוגרי תואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים:
 
א. מתחום מקצועות הבריאות:
     * רופאים
     * אחיות ואחים
     * בעלי מקצועות בריאות אחרים (רפואת חירום, פיזיותרפיה, רפוי בעיסוק, הפרעות תקשורת, תזונה וכדומה)
 
ב. מתחום מקצועות מדעי הרוח והחברה:
     * פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה,מדעי ההתנהגות
     * עובדים סוציאליים
     * חינוך
 
ג. מתחום המינהל:
    * בוגרי בתי-ספר לניהול
    * בוגרי מחלקות לניהול מערכות בריאות ו/או כלכלת בריאות
    * בוגרי כלכלה
 
2.כל בעל תעודת "בוגר אוניברסיטה" או תואר גבוה יותר מכל תחום, יהיה זכאי להגיש מועמדות, ובלבד שציונו המשוקלל בלימודיו הקודמים הוא לפחות 80.

 
סטודנטים נדרשים לקורסי השלמה בתחומים בהם לא עסקו כלל במסגרת לימודי התואר הראשון (לדוגמה – מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה ומבוא ל​סטטיסטיקה).
פרטים לגבי הרשמה ניתן לקבלה במזכירות התוכנית ללימודי הזקנה בטלפון 08-6477427 ובשנתון.
​​