1. ​בוגרי תואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים:
    1. מקצועות הבריאות - כולל רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, רוקחות, רפואת חירום, הפרעות תקשורת, תזונה וכדומה.

    2. מקצועות מדעי הרוח והחברה - כולל פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה,מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, חינוך וכדומה.

    3. מתחום המינהל - בתי-ספר לניהול, ניהול מערכות בריאות ו/או כלכלת בריאות, כלכלה וכדומה.

    4. כל בעל תעודת "בוגר אוניברסיטה" או תואר גבוה יותר מכל תחום, יהיה זכאי להגיש מועמדות, ובלבד שציונו המשוקלל בלימודיו הקודמים הוא לפחות 80.

  2. בעלי מ​מוצע של 80 ומעלה בתואר הראשון.  

הקבלה של סטודנטים בעלי ממוצע של פחות מ-80 תהיה כפופה לאישור של ועדת החריגים של התוכנית.

סטודנטים ידרשו לקורסי השלמה בתחומים בהם לא עסקו כלל במסגרת לימודי התואר הראשון (מבוא לפסיכולוגיה ומבוא לסטטיסטיקה).

פרטים לגבי הרשמה ניתן לקבלה במזכירות התוכנית ללימודי הזקנה בטלפון 08-6477427 או בכתובת מייל: milkas@bgu.ac.il.

להרשמה באתר האוניברסיטה​

​​