עבודת תזה

התנסות במחקר וכתיבת תזה מקנה לבוגרים שלנו יכולות מחקר ומומחיות בתחומים שבחזית המחקר והמדיניות בזיקנה. יכולות אלו מקנות יתרון בסיוע לזקנים ופיתוח שירותים לזקנים.

בשתי המגמות ניהול טיפול וניהול שירותים לזקנים הסטודנט יכול לבחור בין תכנית עם תזה לבין תכנית ללא תזה. התזה הינה בגדר חובה במסגרת המגמה המחקרית. סטודנטים שכותבים עבודת תזה ילמדו 44 נק"ז, מתוכן 10 נק"ז יוקדשו לתזה ושאר הנק"ז ילקחו כקורסים.

​​תנאי הקבלה לכתיבת תזה

סטודנטים יכולים לבחור לכתוב תזה אם השיגו ציון ממוצע ​של 85 לפחות בכל קורסי הבסיס, וציון של 85 לפחות בקורס "שיטות סטטיסטיות".​ ניתן להתחיל את תהליך הקבלה לתזה בשנה א', אולם אישור קבלה רשמי יינתן עם קבלת הציונים של כל ​קורסי הבסיס בשנה א'. 


עבודת דוקטורט

​ניתן לכתוב עבודות דוקטורט בתוכנית. למידע נוסף יש לפנות לביה"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים​


איך בוחרים מנחה ונושא לתזה או דוקטורט?

ניתן לבחור מנחה מתוך רשימת חברי הסגל של התוכנית המפורסמת באתרניתן גם לבחור מנחה שאינו חבר סגל בתוכנית, מתוך האוניברסיטה, בית החולים סורוקה או ממוסד אחר, בהתאם לתחומי העניין של הסטודנטים. ייתכן ויהיה צורך במנחה משני מהתוכנית. 

יש לבחור נושא מחקר בהתייעצות עם המנחה ובהתאם לתחומי העניין של הסטודנטים. 


תחומי המחקר בתוכנית

התכנית לגרונטולוגיה שואפת לבצע מחקר מהשורה הראשונה במכוון תחומים. באמצעות גישה רב-תחומית, הפעילות המחקרית כוללת מחקרי שדה יישומיים, ומספקת תמיכה מחקרית לפעולות הערכה שוטפות של שירותים קהילתיים ומוסדיים והתערבויות בנושאים חברתיים ובריאותיים שונים. התוכנית כוללת יתרון ענק של השתייכות לפקולטה למדעי הבריאות וכפועל יוצא גישה למוסדות הרפואיים ולאנשי הסגל והמחקר שלהם. היא מאפשרת ליהנות ממחקר ומפלטפורמות בתחומים משיקים כמו המרכז למחקר מולטידיסציפלינרי בזיקנה, החממה בנושא הזדקנות פעילה (Active Aging Hub), מרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית באוניברסיטה ועוד. המחקר כולל שיתופי פעולה בישראל ובחו"ל, בתחומים מגוונים כמו פיזיותרפיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת, מדיניות, סיעוד, שיקום, ועוד. 

במחלקה יש חברי סגל שעוסקים בחזית הידע בתחמי הליבה של חקר הזיקנה: פסיכופתולוגיה, מטפלים בני משפחה, סוגיות של סוף החיים, בדידות בזיקנה, גילנות (אפלייה על רקע גיל), הזדקנות קוגניטיבית, קשרים חברתיים, הזדקנות בריאה, קבוצות מיעוט בקרב זקנים. ​


מילגות לתלמידי מחקר

הפקולטה למדעי הבריאות מעניקה מילגות לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי, כתלות בהקדשת זמן למוסד וציונים בתארים קודמים. למידע נוסף יש לפנות אל מזכירות התוכנית או למנחה.