​​​​​התכנית בנויה משלוש מגמות

מגמה לניהול טיפול (Case management)

במגמה לניהול טיפול ילמדו הסטודנטים לבצע תהליך רב שלבי שראשיתו הערכה כוללנית של ההיבטים הבריאותיים-תפקודיים של הזקן במובן הרחב הכולל מימדים פיזיולוגיים, נפשיים וחברתיים. לאחר ביצוע ההערכה, יציג מנהל הטיפול בפני הזקן ומשפחתו את ממצאיו ויבנה יחד עמם תכנית טיפולית ההולמת את צרכי הזקן כפי שעלו בהערכה. לאחר מכן מנהל הטיפול יסייע בהטמעת התכנית, ינטרה ויעדכנה ע"פ הצורך. הצורך ב-"מנהל טיפול" קשור גם לעובדה שמערכות הבריאות והרווחה, האמונות על עיקר ביצוע המדיניות הטיפולית כלפי האדם הזקן, כוללות מגוון מקיף ומורכב של אבחונים, טיפולים רב תחומיים, ורצף זכויות משתנה. מתוך כך נוצר הצורך באיש מקצוע שירכז ויתאם את כלל הזכויות והטיפולים באופן יעיל לרווחת המטופל ומשפחתו. במודל זה, הגרונטולוג משמש כמטפל מעבר לתפקידו כמאבחן, מייעץ מתווך ומתאם בין הרשויות והשירותים השונים לבין הזקן ומשפחתו. כל זאת במטרה לקדם התמודדות יעילה עם אתגרי הזקנה ולקדם הזדקנות מיטבית. המגמה כוללת קורסים כגון תרגול מיומנויות קליניות, הערכה ואבחון של תיפקוד, עקרונות בטיפול משפחתי, ועוד. 

מגמה לניהול שירותים ומערכי דיור לזקנים

המגמה לניהול שירותים ומערכי דיור לזקנים מקנה לסטודנטים ידע רחב ומעשי בניהול מערכי דיור ושירותים קהילתיים  לזקנים. בנוסף לתואר תוענק לבוגרי המגמה תעודת סיום תכנית לניהול מערכי דיור המאושרת על ידי משרד הרווחה. התעודה נדרשת כיום מכל מנהל מסגרת דיור בגיל השלישי (בתי אבות, בתי דיור מוגן). מטרת המגמה היא להכשיר אנשים שיוכלו לתפקד כמנהלים ובכירים במוסדות סיעודיים, בתי אבות ודיורים מוגנים. במסגרת הלימודים במגמה ירכשו הסטודנטים מיומנויות בניהול עובדים, משאבי אנוש, תכנון תקציב וכדומה וייחשפו להרצאות של מנהלי התחומים ומובילי המדיניות במשרדי הממשלה. בנוסף יידרשו הסטודנטים להכשרה מעשית בשדה, בהנחה שהתנסות לימודית פעילה מהווה גורם מרכזי בהכנה לקריירה מקצועית.

מגמה מחקרית

במגמה המחקרית הסטודנטים כותבים עבודת תזה ואחת מהמטרות שלה היא להכשיר דור חדש של אנשי מחקר והוראה באקדמיה. המסלול המחקרי מתוכנן כך שניתן להתאימו בצורה גמישה לתחומי העניין הייחודיים של כל סטודנט ולהרחבת הידע המחקרי של הסטודנטים. הלימודים לתזה מאפשרים המשך לימודים לתואר שלישי. 

הגשת התיזה הינה חובה במגמת המחקר. בשתי המגמות האחרות ניתן לבחור בין השלמת לימודים ללא תיזה לבין השלמת לימודים עם הגשת תיזה. ​למידע נוסף על עבודת תזה.


​הערות:

- התכנית מוכרת על ידי איגוד העובדים הסוציאליים כתוכנית המכשירה עובדים סוציאליים למומחיות בתחום הזקנה.
- התואר במגמה לניהול שירותים לזקנים מוכר על ידי משרד העבודה והרווחה כמקנה מומחיות בניהול בתי אבות.
בוגרי שתי המגמות, ניהול שירותים לזקנים​ וניהול טיפול, מוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כעובדים מקצועיים בחברות המספקות שירותי סיעוד לזקנים.
הבחירה במסלול ניהול טיפול או ניהול שירותים לזקנים נעשית לפני תחילת שנה ב'.
- הכשרת השדה בשנה ב' נבחרת בשיתוף עם הסטודנטים, יתכן ויהיה צורך להגיע להכשרת השדה למספר שעות נוספות מעבר לימי הלימוד ביום רביעי.


תכנית הלימודים כוללת שלוש חטיבות של קורסים

 • קורסי בסיס

  • קורסי חובה לתלמידי כל המסלולים. כוללים קורסים כגון פסיכולוגיה של הזיקנה, מדיניות בזיקנה, מערכת שירותים קהילתיים לקשישים, פתופיזיולודיה של הזיקנה, היבטים חברתיים-תרבותיים של הזיקנה.
 • קורסי התמחות במגמה

  • על סטודנט ללמוד את קורסי החובה מקורסי התמחות במגמה שבחר. ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מהמגמה.
  • תלמידי המגמות ניהול טיפול וניהול שירותים לזקנים ​מחויבים לעשות עבודת שדה חד-שנתית.
 • קורסי בחירה

  • מבחר של קורסים במגוון תחומים. יכולים להיות קורסים שאותם מציעה התוכנית, קורסים מתוך מגמת ההתמחות (מעבר לקורסי החובה במגמה), קורסים מתוך מגמות אחרות בתכנית. תלמידים רשאים גם להמיר שניים מקורסי הבחירה בקורסים אחרים מתוך ההיצע האוניברסיטאי של קורסים ברמת תואר שני באישור ראש התוכנית.

​סה"כ 41 נק"ז בתוכנית (44 נק"ז לסטודנטים שכותבים תזה, מתוכן התזה מהווה 10 נק"ז).

את החובות הלימודיות לתואר יש לסיים תוך שנתיים אקדמיות. ​