​​התכנית בנויה משלשה מסלולים: מסלול ניהול טיפול (Case management), מסלול ניהול ותפעול בתי אבות ומסלול מחקרי.
בשני המסלולים הראשונים הסטודנט יכול לבחור בין תכנית עם תזה לבין תכנית ללא תזה. התזה הינה בגדר חובה במסגרת המסלול המחקרי.
תכנית הלימודים כוללת שלוש חטיבות של קורסים:
 • קורסי בסיס:
  • קורסי חובה לתלמידי כל המסלולים כולל סמינר מחקר ב'.
 • עבודת שדה חד-שנתית:
  • חובה לתלמידי המסלולים ניהול טיפול וניהול ותפעול בתי אבות (בהיקף של 120 שעות).
 • קורסי התמחות מסלוליים:
  • על סטודנט ללמוד לפחות 7 קורסים מתוך רשימת קורסי התמחות במסלול שבחר. חלק מקורסי ההתמחות הם בגדר חובה לתלמידי המסלול.
 • קורסי בחירה:
  • מבחר של קורסים במגוון תחומים.

 

 • קורסים אוניברסיטאיים:
  • תלמידים רשאים להמיר שניים מקורסי הבחירה בקורסים אחרים מתוך ההיצע האוניברסיטאי של קורסים ברמת תואר שני באישור מנהל/ת התוכנית.
את כל החובות הלימודיות לתואר יש לסיים לכל היותר תוך 3 שנים אקדמיות. סטודנטים יכולים לבחור במסלול עם תזה אם השיגו ציון ממוצע ​של 85 לפחות בכל קורסי הבסיס, וציון של 85 לפחות בקורס "שיטות סטטיסטיות"
הערות:
- התכנית מוכרת על ידי איגוד העובדים הסוציאליים כתוכנית המכשירה עובדים סוציאליים למומחיות בתחום הזקנה.
- התואר במסלול ניהול ותפעול בתי אבות מוכר על ידי משרד העבודה והרווחה כמקנה מומחיות בניהול בתי אבות.
בוגרי שני המסלולים, ניהול ותפעול בתי אבות​ וניהול טיפול, מוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כעובדים מקצועיים בחברות המספקות שירותי סיעוד לזקנים.
 
לרשימת מנחים לתזה לחץ כאן.