רכב מירוץ של אוניברסיטת בן גוריון

​ב-20/6/2019 נערך יום פרוייקטים של הפקולטה למדעי ההנדסה בו הוצגו הפרוייקטים השונים במסגרת בית הספר בתוכניות הלימודים השונות:

הנדסת חשמל ומחשבים

הנדסת מערכות תקשורת

הנדסת מחשבים