תואר ראשון​

​אתי שילון - רכזת לענייני סטודנטים. 08-6461440  shilonet@bgu.ac.il

מטפלת בתלמידי תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים ששם משפחתם מתחיל באותיות א'-י'.

אליה יש לפנות בכל הנוגע למנהל תלמידים: פטורים, הזנת ציונים, רישום לקורסים, בקשות לועדת הוראה, רישום לקורס ללא קדם, גליון ציונים, ועד סגירת תואר.

תהילה כהן - רכזת לענייני סטודנטים. 08-6477227 ctehila@bgu.ac.il

מטפלת בתלמידי התואר הראשון בהנדסת חשמל ומחשבים ששם משפחתם מתחיל באותיות כ'-ת'.

אליה יש לפנות בכל הנוגע למנהל תלמידים: פטורים, הזנת ציונים, רישום לקורסים, בקשות לועדת הוראה, רישום לקורס ללא קדם, גליון ציונים, ועד סגירת התואר.​

עינב ברוך - רכזת לענייני סטודנטים. 08-6479402 okun@bgu.ac.il

מטפלת בתלמידי התואר הראשון בהנדסת מערכות תקשורת ובתלמידי הנדסת מחשבים.

אליה יש לפנות בכל הנוגע למנהל תלמידים: פטורים, הזנת ציונים, רישום לקורסים, בקשות לועדת הוראה, רישום לקורס ללא קדם, גליון ציונים, ועד סגירת התואר.

​תארים מתקדמים

מירי אלטמן - ​​רכזת לימודי תואר שניmirialt@bgu.ac.il 08-6461215

מטפלת בתלמידי תואר שני בכל הקשור למנהל תלמידים:  מעמד בתואר שני, חובות השלמה, רישום לקורסים, פטורים, הזנת ציונים, קביעת מנחה, הצעת מחקר, דו"ח התקדמות, רישום לקורס ללא תנאי קדם, לימודים בינמוסדיים, ועד סגירת התואר.