תואר ראשון​

​הדר פליישר - רכזת לענייני סטודנטים. 08-6461440 alonihad@bgu.ac.il

 מטפלת בתלמידי התואר הראשון בהנדסת מחשבים שנה ד' ובתלמידי תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים ששם משפחתם מתחיל באותיות א'-י'.

אליה יש לפנות בכל הנוגע למנהל תלמידים: פטורים, הזנת ציונים, רישום לקורסים, בקשות לועדת הוראה, רישום לקורס ללא קדם, גליון ציונים, ועד סגירת תואר.

תהילה כהן - רכזת לענייני סטודנטים. 08-6477227 ctehila@bgu.ac.il

מטפלת בתלמידי התואר הראשון בהנדסת חשמל ומחשבים ששם משפחתם מתחיל באותיות כ'-ת'.

אליה יש לפנות בכל הנוגע למנהל תלמידים: פטורים, הזנת ציונים, רישום לקורסים, בקשות לועדת הוראה, רישום לקורס ללא קדם, גליון ציונים, ועד סגירת התואר.​

זוהר סופן - רכזת לענייני סטודנטים. 08-6477228 avitanz@bgu.ac.il

מטפלת בתלמידי התואר הראשון בהנדסת מערכות תקשורת ובתלמידי הנדסת מחשבים משנים א' – ג'.

אליה יש לפנות בכל הנוגע למנהל תלמידים: פטורים, הזנת ציונים, רישום לקורסים, בקשות לועדת הוראה, רישום לקורס ללא קדם, גליון ציונים, ועד סגירת התואר.

​תארים מתקדמים

מירי אלטמן - עוזרת ראשית לראש מנהל הפקולטה לענייני מוסמכיםmirialt@bgu.ac.il 08-6461215

מטפלת בתלמידי תואר שני בכל הקשור למנהל תלמידים:  מעמד בתואר שני, חובות השלמה, רישום לקורסים, פטורים, הזנת ציונים, קביעת מנחה, הצעת מחקר, דו"ח התקדמות, רישום לקורס ללא תנאי קדם, לימודים בינמוסדיים, ועד סגירת התואר.

סימה ג'לרדין-קורם - רכזת לענייני סטודנטים. 08-6479587, simagel@bgu.ac.il

מטפלת בתלמידי התואר השלישי ממעמד הרישום ועד סיום הלימודים בכל הקשור לרישום לקורס/מחקר, לימודים בינמוסדיים, קביעת מנחה, הגשת הצעת מחקר, ועדה מלווה, הגשת דו"חות התקדמות, העברת העבודה לשיפוט ועד סגירת התואר.