תוכנית לימודים סטודנטים הנדסת חשמל ומחשבים(חרבות ברזל) תשפד (2).pdfנציגי מילואים - חרבות ברזל
פרופ' גיל שלו  (שנה א') - glshalev@bgu.ac.il
ד"ר מתן גל קצירי (שנה ב')  matangk@bgu.ac.il
פרופ' עומר גורביץ'  (שנה ג') -     gurewitz@bgu.ac.il
פרופ' אילן שליש (שנה ד') - shalish@bgu.ac.il
פרופ' סטניסלב דרביאנקו (לתלמידי תואר שני ושלישי) stasd@bgu.ac.il
נציגה מנהלית:                                     
גב׳ מעיין קקון שטרן  mks@bgu.ac.il​


קורסים מוחרגים לעובר בינארי תשפ"ד (לא ניתן לקבל עובר בינארי בקורסים אלו)

מוסדמחלקת קורסרמת תואר קורסמספר קורסשנהסמסטר
036113611403020241
036113611404020242
036113611401320241
036113611402320242
036113611405020241
036113611406020242
036113611407020241
036113611409020241
036113611410020242
036113611408020242
037113711100120241
037113711101120242
038113811403020241
038113811404020242
מוסדמחלקת קורסרמת תואר קורסמספר קורסשנהסמסטר
0
361
13611206320241
036113611206320242
036113611309320241
036113611309320242
036113611462320241
036113611462320242
036113611304320242
036113611305320242
036113611471020242
036113611469320242
036113611451320242
036113611438320241
036113611438320242
036113611488320241
036113611488320242
037113711241320241
037113711241320242
037113711241420242
037113711244420242
037113711242320242
037113711244320242
037713772513320241
037713772513320242
037713772514320241
037713772514320242​


גם הקורס : אנגלית מתקדמים 2 מוחרג לעובר בינארי וכן קורסים שנרשמתם אליהם לטובת שיפור ציון,

לא ניתן יהיה לבקש עבורם עובר בינארי.