​​​​​​​​​​​​​

תמונה
  
תואר
  
שם
  
דוא"ל
  
טלפון
  
אתר אישי
  
אהרוני הרצלפרופסור אמריטוסאהרוני הרצלherzl@ee.bgu.ac.il08-6461538
אילון עמית פרופסור אמריטוסאילון עמיתamit@ee.bgu.ac.il08-6461524
אלג'ם מאירפרופסור בדימוסאלג'ם מאירaladjem@ee.bgu.ac.il 08-6472409אתר אישי
פרופסור אמריטוסאפרון עוזיefron@bgu.ac.il
https://edit.bgu.ac.il/engn/ece/PublishingImages/%D7%90%D7%A8%D7%96%20%D7%91%D7%A0%D7%99.jpgפרופסור אמריטוסארזי בני arazi@ee.bgu.ac.il08-6461514
בלאונשטיין נתןפרופסור אמריטוסבלאונשטיין נתןnatanb@bgu.ac.il08-6477238
בן-יעקב שמואל פרופסור אמריטוסבן-יעקב שמואל sby@ee.bgu.ac.il08-6461556
גוטרמן הוגופרופסור אמריטוסגוטרמן הוגוhugo@ee.bgu.ac.il08-6461525אתר אישי
שלמה גרינברגד"ר בדימוס ופרופ' חבר במכללת סמי שמעוןד"ר שלמה גרינברגshlomog@bgu.ac.il086428612
דגני עזרי הלניד"ר בדימוסדגני עזרי הלניhelnye@ee.bgu.ac.il08-6472949
דינשטיין יצחקפרופסור אמריטוסדינשטיין יצחקdinstein@ee.bgu.ac.il08-6461529
הבא שלמהפרופסור אמריטוסהבא שלמהhava@ee.bgu.ac.il08-6461541
ווליך דבפרופסור אמריטוסווליך דבdov@ee.bgu.ac.il08-6472416
לבנוני דודד"ר בדימוסלבנוני דודlevanony@ee.bgu.ac.il08-6461528
ליאנדרס ולדימירפרופסור אמריטוסליאנדרס ולדימירlyandres@ee.bgu.ac.il08-6461504
ד"ר בדימוסמולכו יונתןmolcho@ee.bgu.ac.il08-6461540
https://edit.bgu.ac.il/engn/ece/PublishingImages/%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C.jpgפרופסור אמריטוססלונים מיכאלslonim@ee.bgu.ac.il08-6461507
קופיקה נתן פרופסור אמריטוסקופיקה נתן kopeika@ee.bgu.ac.il08-6461543
רבינוביץ ראולפרופסור בדימוסרבינוביץ ראולrr@ee.bgu.ac.il08-6461582
שביט ראובןפרופסור אמריטוסשביט ראובןrshavit@ee.bgu.ac.il08-6461508אתר אישי