​​​​​​​​​​​​​​

תמונה
  
תואר
  
שם
  
דוא"ל
  
טלפון
  
אתר אישי
  
אהרוני הרצלפרופסור אמריטוסאהרוני הרצל  Herzl Aharoniherzl@ee.bgu.ac.il08-6461538
אילון עמית פרופסור אמריטוסאילון עמית  Amit Ailonamit@ee.bgu.ac.il08-6461524
אלג'ם מאירפרופסור בדימוסאלג'ם מאיר  Mayer Aladjemaladjem@ee.bgu.ac.il 08-6472409אתר אישי
https://edit.bgu.ac.il/engn/ece/PublishingImages/Uzi_Efron.jpgפרופסור אמריטוסאפרון עוזי    Uzi Efronefron@bgu.ac.il
https://edit.bgu.ac.il/engn/ece/PublishingImages/%D7%90%D7%A8%D7%96%20%D7%91%D7%A0%D7%99.jpgפרופסור אמריטוסארזי בני    Beyamin Araziarazi@ee.bgu.ac.il08-6461514
בלאונשטיין נתןפרופסור אמריטוסבלאונשטיין נתן  Natan Blaunsteinnatanb@bgu.ac.il08-6477238
בן-יעקב שמואל פרופסור אמריטוסבן-יעקב שמואל   Shmuel Ben-Yaakovsby@ee.bgu.ac.il08-6461556
גוטרמן הוגופרופסור אמריטוסגוטרמן הוגו   Hugo Gutermanhugo@ee.bgu.ac.il08-6461525אתר אישי
שלמה גרינברגד"ר בדימוס ופרופ' חבר במכללת סמי שמעוןד"ר שלמה גרינברג  Shlomo Greenbergshlomog@bgu.ac.il086428612
דגני עזרי הלניד"ר בדימוסדגני עזרי הלני  Helny Dgani-Azaryahelnye@ee.bgu.ac.il08-6472949
דינשטיין יצחקפרופסור אמריטוסדינשטיין יצחק  Izchak Dinsteindinstein@ee.bgu.ac.il08-6461529
הבא שלמה   Shlomo Havaפרופסור אמריטוסהבא שלמה  Shlomo Havahava@ee.bgu.ac.il08-6461541
ווליך דבפרופסור אמריטוסווליך דב   Dov Wulichdov@ee.bgu.ac.il08-6472416
לבנוני דודד"ר בדימוסלבנוני דוד David Levanonylevanony@ee.bgu.ac.il08-6461528
ליאנדרס ולדימירפרופסור אמריטוסליאנדרס ולדימיר  Vladimir Lyandreslyandres@ee.bgu.ac.il08-6461504
ד"ר בדימוסמולכו יונתן  Yehonatan Molchomolcho@ee.bgu.ac.il08-6461540
https://edit.bgu.ac.il/engn/ece/PublishingImages/%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C.jpgפרופסור אמריטוססלונים מיכאל  Michael Slonimslonim@ee.bgu.ac.il08-6461507
קופיקה נתן פרופסור אמריטוסקופיקה נתן   Natan Kopeikakopeika@ee.bgu.ac.il08-6461543
רבינוביץ ראולפרופסור בדימוסרבינוביץ ראול    Raul Rabinovichirr@ee.bgu.ac.il08-6461582
https://edit.bgu.ac.il/engn/ece/SiteAssets/pages/staff/Ran-Giladi/%D7%A8%D7%9F%20%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%99%20(2).jpgפרופסור בדימוסרן גלעדי   Ran Giladiran@bgu.ac.il0548-6477755אתר אישי
שביט ראובןפרופסור אמריטוסשביט ראובן   Reuven Shavitrshavit@ee.bgu.ac.il08-6461508אתר אישי