​אוניברסיטת בן גוריון
בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים

ת"ד: 653 באר שבע, ישראל
טלפון: 972-8-6461518

ראש בית הספר: פרופ' גוזף טבריקיאן

סגן לענייני הוראה : פרופ' רפי שיקלר​ 

סגן לענייני מחקר: פרופ' גבי סרוסי

סגן לענייני תשתיות: פרופ' עמר גורביץ

ממונה על המנהל: דבי ישראל-פינרו

סגנית ממונה על המנהל: חנה דקלו​

מיקום

מפת גישה לאוניברסיטה זולוטובסקי, בניין 33 - בניין הנדסת חשמל ומחשבים

מפת גישה לאוניברסיטה.png