​​​​​​​דבי ישראל פיינרו - ממונה על המנהל

חנה דקלו

קלרה סטולוביץ

שרית אלמקייס

יהודית סבג