פרסי מצוינות תואר ראשון:
 

 פרס ע"ש זלוטובסקי למצטיינים בתואר ראשון:פרס ע"ש זלוטובסקי למצטיינים בתואר ראשון:

תלמידי תואר ראשון, המתקבלים ע"ס הישגים לימודיים ועמידה בתנאי הקבלה, זוכים מדי שנה לפרסים שונים כגון פרס ע"ש זלוטובסקי, המעניק פטור משכר לימוד.
 
 

 פרס רקטור, דיקן ורמ"ח:פרס רקטור, דיקן ורמ"ח:

מדי שנה תלמידי תואר ראשון אשר ממוצע ציוניהם במדרג העליון, זוכים לפרסים ותעודות הערכה.
 
 
 

 פרס ע"ש דוד (ז"ל) ומלכה כהן לפרויקט מצטיין:פרס ע"ש דוד (ז"ל) ומלכה כהן לפרויקט מצטיין:

בכנס הפרויקטים המתקיים בשנה ד' , חבר שופטים בוחר פוסטר מצטיין המזכה את הסטודנט בפרס כספי מהקרן ע"ש מר דוד (ז"ל) ומלכה כהן. הקרן הוקמה באדיבותה של חברת המחלקה פרופ' סמדר כהן.
 

 מלגות דרום:מלגות דרום:

מלגות  המיועדות לתלמידי תואר ראשון במסלול ישיר לקראת תואר שלישי