פרסי מצוינות :

 

 פרס ע"ש זלוטובסקי למצטיינים בתואר ראשון:פרס ע"ש זלוטובסקי למצטיינים בתואר ראשון:

תלמידי תואר ראשון, המתקבלים ע"ס הישגים לימודיים ועמידה בתנאי הקבלה, זוכים מדי שנה לפרסים שונים כגון פרס ע"ש זלוטובסקי, המעניק פטור משכר לימוד.
http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Susan_Zlotowski_Award.aspx

 

 פרס רקטור, דיקן ורמ"ח:פרס רקטור, דיקן ורמ"ח:

מדי שנה תלמידי תואר ראשון אשר ממוצע ציוניהם במדרג העליון, זוכים לפרסים ותעודות הערכה.
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/ba.aspx

 

 פרס ע"ש דוד (ז"ל) ומלכה כהן לפרויקט מצטיין:פרס ע"ש דוד (ז"ל) ומלכה כהן לפרויקט מצטיין:

בכנס הפרויקטים המתקיים בשנה ד' , חבר שופטים בוחר פוסטר מצטיין המזכה את הסטודנט בפרס כספי מהקרן ע"ש מר דוד (ז"ל) ומלכה כהן. הקרן הוקמה באדיבותה של חברת המחלקה פרופ' סמדר כהן.

 

 מלגות דרום:מלגות דרום:

מלגות  המיועדות לתלמידי תואר ראשון במסלול ישיר לקראת תואר שלישי
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
 
 

 פרסי מצוינות בלימודי דוקטורטפרסי מצוינות בלימודי דוקטורט

אנו מעוניינים לקלוט את הסטודנטים הטובים ביותר ועושים מאמץ להעניק תנאים מעולים:
מנחים מצוינים שמשקיעים בתלמידי הדוקטורט שלהם, תשתיות מחקר מתקדמות ומגוון מלגות:
 
 

 פרס עמידה בבחינת מועמדות:פרס עמידה בבחינת מועמדות:

המחלקה מעודדת את הדוקטורנטים שלה בהענקת פרס בגובה של 7000 ₪ לכל סטודנט לתואר שלישי שיעמוד בהצלחה בבחינת המועמדות לדוקטורט. הפרס מוענק מדי שנה ביום המחלקה או בחבר הנאמנים, במעמד נציג משפחת גורן.

 

 פרס רמ"ח למצוינות במחקרפרס רמ"ח למצוינות במחקר:

מדי שנה מוענקים 3 פרסים כספיים לדוקטורנטים על מצוינות במחקר.

 

 פרס ע"ש פרופ' שמעונה גרש ז"לפרס ע"ש פרופ' שמעונה גרש ז"ל:

פרופ' גרש ז"ל הייתה חוקרת במחלקה מיום הקמתה ועד אוקטובר 2004 . בין השנים 2002-2004 כיהנה כראש המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה.

מדי שנה, משפחת גרש מעניקה פרס כספי לתלמיד מחקר במסגרת סמינר מיוחד לזכרה.