למתעניינים בלימודי תואר שלישי:

 • ההרשמה ללימודי תואר שלישי במחלקה מתבצעת באתר האוניברסיטה  

  למידע נוסף ניתן לפנות למחלקה 

   

   למתעניינים בלימודי תואר שני:


  סטודנטים בתואר שני מבצעים מחקר מתקדם שיכול להוביל לפירסום בעיתונות המקצועית העולמית המובילה.

  היקף לימודים: סטודנט לתואר שני מחקרי נדרש ל-24 נק"ז בקורסים לתארים גבוהים ומלבד זאת מקדיש את כל זמנו למחקר (לקראת כתיבת תיזה השווה ל12 נק"ז) בנושא מדעי מתקדם שנעשה בהנחיית אחד מחברי הסגל במחלקה .

  המחקר: עשוי להיות ניסיוני, משמע מבוסס על ניסויים מעבדתיים מהם נגזרים ממצאים מדעיים חדשים הראויים להתפרסם בעיתונות המקצועית הרלוונטית. המחקר גם עשוי להיות תאורתי מבוסס על חישובים ותאוריה בלבד, או כזה המשלב עבודה ניסויית ותאוריה. ביצוע המחקר הינו תהליך לימודי מעמיק הדורש השקעה רבה הן בביצוע הניסויים ו/או בנית מודלים חישוביים תאורתיים, בניתוח התוצאות, בעיבוד המידע, בהשוואה לספרות הקיימת, בניסוח התוצאות והמסקנות ובהצגת התוצאות בפורומים אקדמיים ומקצועיים שונים.

  תיזה: בסיום לימודי התואר שני כותב הסטודנט "תיזה" המסכמת את עבודת המחקר שביצע.

  המלצות לבחירת מנחה ללימודי התואר שני: לאחר עיון בנושאי המחקר השונים  ורשימת חברי הסגל האקדמי באתר המחלקה על הסטודנט המועמד לתואר שני להחליט על מנחה מהחוקרים במחלקה. מומלץ למועמד לקבוע ראיון עם יותר מחבר סגל אחד במחלקה על מנת להיחשף למבחר נושאי מחקר, ולהתרשם פנים מול פנים מחברי הסגל ומהמחקר שהם עושים. בפגישה אישית המועמד יציג את עצמו וכן המנחה הפוטנציאלי יציג את מחקריו הרלוונטיים ללימודי התואר שני.

  חשוב לציין כי נושאי המחקר משתנים מעת לעת ורצוי לא להסתמך רק על האינפורמציה המצויה באתר, אלא לשאוף להגיע לפגישה אישית.

   פרסי מצויינות:

 • תוכנית לימודים לתואר שני

   למידע נוסף במחלקה ניתן לפנות אל:

  הממונה על המנהל, הגב' אילנה אלמקייס

  טלפון : 086479755

  תיבת דואר : biotech@bgu.ac.il

   

  יו"ר ועדת הוראה ללימודי מוסמכים, פרופ' חנה רפפורט

  טלפון: 086479043

  תיבת דואר : hannarap@bgu.ac.il