להלן רשימת הקורסים בהנדסת ביוטכנולוגיה, המוחרגים מנוהל קבלת עובר בינארי,

לא תאושר כל בקשה לקבלת ציון עובר בינארי בקורסים אלו:

 

פרויקט הנדסי א+ ב

אנגלית מתקדמים ב ​​

מעבדה של חומרי טבע 36911002

מעבדה בהנדסה גנטית 36911005

מעבדה בפעולות יסוד 36911008

מעבדה בביוכימיה 36911003

מעבדה במיקרוביולוגיה 36911004

מעבדת תהליכים 36911093​