מכשיר דגם מיקום תודות הזמנה אחראיאינוונטר
HPLC AKTAStart

מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 6 יומן גוגל            User: labequipment4all
שי כרמי 
Autoclave 5596 SP-1 מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 9
יומן גוגל                 User: autoclave4all  
יש לציין – באיזו קומה
שי כרמי102503
Autoclave Systec HX-150 חדרי שטיפה בניין 42 – קומה 1, חדר 107יומן גוגל                 ​User: autoclave4all 
  יש לציין – 1
שי כרמי149633
Bioreactor BioFlo®/CelliGen® 115 מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 6 יומן גוגל           User: labequipment4allשי כרמי 
Gel Imager ImageQuant LAS4000 בניין  42 חדר 228 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל        ​User: Westernbiotech4all
יש לציין באיזה חדר
צחי+נילי135182
Gel Imager E-BOX-CX 5 בניין 42  חדר 115 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל       User: ​Westernbiotech4all
יש לציין באיזה חדר
צחי+נילי 
Halogen Analyzer AOX/TOX Analyzer multi X® 2500 בניין 42  חדר 009נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל                 ​User: halogen4allאריאל קושמרו121360
Incubator HERAcell CO2 בניין 42    חדר 214 – תרביות תאים
נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל              ​User: ​incubator4all
יש לציין באיזה חדר, איזו טמפ' ולכמה זמן
צחי  
Incubator INNOVA 44R בניין 42  חדר 132נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל ​                User: ​incubator4all
יש לציין באיזה חדר, איזו טמפ' ולכמה זמן
שי כרמי 
Incubator INNOVA 44R בניין 42  חדר 224 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל              ​User: ​incubator4all
יש לציין באיזה חדר, איזו טמפ' ולכמה זמן
שי כרמי 
Live Imaging Microscope Eclipse Ti‐E בניין 42  חדר 122A נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל               ​User: razivagolabנילי121805
Micro CT SkyScan 1072 בניין 42  חדר 123 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל                User: microct4allצחי126186
NanoDrop NanoDrop 2000c מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 3 יומן גוגל        User: ​labequipment4all
יש לציין באיזה חדר
צחי 
NanoDrop NanoDrop One C בניין 42 – חדר 228 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל        ​User: ​labequipment4all
יש לציין באיזה חדר
נילי 
Plate Reader Synergy H1 microplate reader
בניין 42 – חדר 228נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל ​               User: Platereader39ספיר​
 
Real Time PCR STEP ONE Plus מעבדות הוראה – בניין 42 חדר 109-נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל                    ​User: ​rtpcr4all
יש לציין באיזה חדר
צחי120421
Real Time PCR STEP ONE Plus בניין 42  חדר 228יומן גוגל                   ​User: ​rtpcr4all
יש לציין באיזה חדר
צחי 
Eppendorf Refrigerated CentrifugeEppendorf5810 Rמעבדות הוראה – בניין 29 חדר 2 שי כרמי105256
Benchtop Refrigerated Centrifuge Megafuge 16R מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 2 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן
שי כרמי 
High Speed Centrifuge Sorval RC6 מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 3 שי כרמי114768
High Speed Centrifuge Avanti J26S XPI בניין 42 – חדר 124 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי 
Class II Biosafety Cabinets Optimale 12 CLASSIIA בניין 42 – חדר 214 תרביות תאים יומן גוגל         ​User: laminarhood4all
​העבודה בתאים בלבד יש לציין חדר
שי כרמי1723
-80 freezer Revco ExF מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 10 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי120149
-80 freezer Revco ExF בניין 42 – חדר 241 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי150157
-80 freezer 2X Nuaire NU-9668E בניין 42 – חדר 124 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי149463
-80 freezer 2X Nuaire NU-9668E בניין 42 – חדר 228 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי149462
Ice maker 3 X Berma GB-1540 בניין 42 – חדרי שטיפה קומה 1-, 1 ו-2 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי 
Water pure Synergy UVבניין 42  חדר 207 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי150032
Liquid Nitrogen Tank 2  X Locator 4 בניין 42  חדר 241 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי 
Drying Oven 9000 series בניין 42  חדר 132 יומן גוגל         ​User: ​dryingoven4all
יש לציין דגם ולכמה זמן
שי כרמי 
Drying Oven Bifatherm בניין 42  חדר 132 יומן גוגל         ​User: ​dryingoven4all
יש לציין דגם ולכמה זמן
שי כרמי 
Freeze Dryer LyoPro בניין 42  חדר 132 יומן גוגל         ​User: freezedryer4allשי כרמי93924
Freeze Dryer labconco בניין 42  חדר 132 יומן גוגל         ​User: freezedryer4allשי כרמי122461
Water bath witeg בניין 42  חדר 124 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי 
Water bath Lab Companion בניין 42  חדר 214 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן שי כרמי 
SpeedVac SC110A plus בניין 42  חדר 224 יומן גוגל          ​User: speedvac4allשי כרמי8971
SpeedVac CentriVap בניין 42  חדר 224 יומן גוגל          ​User: speedvac4allשי כרמי 
Autoclave MATACHANAמעבדות הוראה – בניין 29 חדר 9  שי כרמי167420
Autoclave ASystec HX-150 חדרי שטיפה בניין 42 – קומות 2 חדר 207יומן גוגל          ​User: autoclave4all
יש לציין – 2
שי כרמי 
Autoclave BSystec HX-150 חדרי שטיפה בניין 42 – קומות 2 חדר 207יומן גוגל          ​User: autoclave4all
יש לציין – 2
שי כרמי 
Bioreactor BBioFlo®/CelliGen® 115 מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 6  שי כרמי 
Incubator INNOVA 44R בניין 42  חדר 224 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל           ​User: ​incubator4all
יש לציין באיזה חדר, איזו טמפ' ולכמה זמן
שי כרמי161960
-80 freezer 2X Nuaire NU-9668E בניין 42 – חדר 228 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן  שי כרמי149462
Ice maker 3 X Berma GB-1540 בניין 42 – חדרי שטיפה קומה 1 חדר 107נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן  שי כרמי 
Gel Imager E-BOX-CX 5בניין  42 חדר 115נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן יומן גוגל    ​User: ​Westernbiotech4all
יש לציין באיזה חדר
צחי + נילי147922
THETA LITE בניין 42  חדר 133  נילי 
FACS CANTO IICANTO IIבניין 42 – חדר 213נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן  צחי163077
FACS טוען פלטותBD HTS loader for FACSCanto iiבניין 42 – חדר 213נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן  צחי168325
     מיקרוסקופ ECLIPSE TS100-F LED MV MAIN BODY בניין 42 – חדר 214 תרביות תאים   נילי137392
CENTRIVAP STROBE LIGHTolympusבניין 42 – חדר 222  נילי 
סטראוסקופ בניין 42 – חדר 222  נילי170781
French Press בניין 42 – חדר 228   נילי86912
מצלמת ג'לים CHEMI GENIUS  בניין 42 – חדר 228   נילי92975
מכשיר לבדיקת גלוקוזRIDA CUBE SCAN 340/546מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 9   שי כרמי170545
HPLC AKTAprimeמעבדות הוראה – בניין 29 חדר 6  שי כרמי 
Incubator INNOVA 44R בניין 42  חדר 224 נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן  שי כרמי ​