​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​Recent Webinars:

ד"ר אופיר כהן

אבולוציה כמירוץ חימוש - הסרטן מפתח עמידות לתרופות, והרפואה מגייסת טכנולוגיות ריצוף ובינה מלאכותית.

ד"ר אופיר כהן מביה"ס למחקר ביו-רפואי באוניברסיטת בן-גוריון, מסביר מהי אונקולוגיה חישובית, ואיך כלים שמפותחים במעבדה שלו יאפשרו טיפול מוכוון אישי לחולי סרטן.

לינק לו​ובינר של ד"ר אופיר כהן
__________________________________________________________________________________

Vatine_Gad.webpפרופ' גד וטין

רפואה מחדשת ומחקר בתאי גזע בעזרת טכנולוגיית איבר-על שבב, Organ-on-Chip.

פרופ' וטין מביה"ס למחקר ביו-רפואי באוניברסיטת בן-גוריון, מסביר מהם תאי גזע, איך אפשר להפוך תאים מחולה למודל של איבר, אפילו מוח, מהו איבר-על-שבב, ומסביר על מחקרים לפיתוח רפואה מחדשת בעזרת תאי גזע. 


לינק לו​ובינר של פ​רופ' גד וטין​ 

__________________________________________________________________________________

ד"ר דניאל קארו-עטר

על תולעים, אנשים ומה שביניהם – האם נוכל לרתום תולעים פרזיטיות לטיפולים רגנרטיביים של המעי? 

ד"ר דניאל קארו-עטר מביה"ס למחקר ביו-רפואי באוניברסיטת בן-גוריון, מסבירה מהם פרזיטים ואיך הם מגיעים למעי, וכיצד אפשר ללמוד מתולעת טפילית על מנגנוני התחדשות של רקמה וריפוי מחלות.

לינק לוובינר של ד"ר דניאל קארו-עטר

__________________________________________________________________________________

Picture24.jpgפרופ' אסתי יגר לוטם 

ביג דאטה, לגלות את התאים שמרכיבים אותנו

פרופ' יגר לוטם מסבירה כיצד איסוף של מידע על ביטוי גנים רבים בתאים אנושיים יכול להביא לאיפיון טוב יותר של תאים. ואיך שיתופי פעולה בינלאומיים יובילו לגילויים חשובים על מחלות.


לינק לוובינר של פרופ' אסתי יגר לוטם 

__________________________________________________________________________________

Picture50.jpgפרופ' איתן רובין

התפקיד של ביואינפורמטיקה באונקולוגיית דיוק

פרופ' איתן רובין מביה"ס למחקר ביו רפואי מדבר על אונקולוגיית דיוק, ואיך שיטות של ביואינפורמטיקה יכולות לסייע למצוא תרופות מדוייקות יותר למחלת הסרטן. 

לינק לוובינר של פרופ' איתן רובין ​​
__________________________________________________________________________________​​

Picture17.jpgפרופ' רועי גזית

איך ניתן לגייס תא גזע במערכת החיסון.

פרופ' רועי גזית מביה"ס למחקר ביו רפואי מדבר על שיטות אימונולוגיות לריפוי. ​


לינק לוובינר של פרופ' רועי גזית​​​​ 

​​