מרצה בפקולטה
חוקר במעבדה
סטודנטים בדשא
מבני הפקולטה למדעי הבריאות

חוקר במעבדה

חוקר בחלוק לבן מביט במיקרוסקופ במעבדה