המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים

אודותינו


המרת דת מאחת לשנייה הינה אירוע משמעותי ומכונן, לא רק עבור האדם המומר, אלא גם לקהילה הדתית שהושארה מאחור ולזו החדשה שאומצה. חומרים היסטוריים מכילים עדויות של אלפי המרות בין-דתיות (הן של יחידים והן של קבוצות המוניות), אשר יכולות לשפוך אור על תופעה דתית, חברתית, פוליטית ומשפטית, הרלוונטית להבנתנו כיצד קהילות דתיות מתפקדות, כיצד הן מתמודדות עם שאלות זהות, כיצד הן מציבות גבולות ומדוע הן עושות זאת. המרת דת יכולה גם ללמד על המדיניות ועל המבנים הפנימיים של הקהילה הדתית; על יחסי הגומלין עם אלו הנתפסים כ"אחרים", וכן על הדינמיקות של תרבויות מיעוט-רוב המתגוררות זו לצד זו. מרכז ה- I-CORE הנוכחי לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים יספק מסגרת אנליטית לבחינת נושאים פוליטיים, חברתיים, דתיים ומשפטיים; גבולות קהילתיים ודתיים; מעבר של ידע; ויספק יכולת להשוות את תהליך ההמרה לאורך תקופות זמן ארוכות ובין אזורים גיאוגרפיים שונים. השאלות שיועלו ישפכו אור גם על תפקידה של הדת בעולם המודרני, כמו גם על היחסים בין מערכות אמונה לבין מבני חוק וחברה בעידן של זהויות מעורבות ושל חברות רב-תרבותיות.​


לחצו כאן כדי ללמוד על הקורס המקוון שלנו!​

מרכז ה- I-CORE מתמקד בבניית מאגר מידע, אשר ישאף לקבץ את כל העדויות הקיימות לגבי המרות מדת אחת לאחרת. הנתונים אשר ייאספו על-ידי חברי המרכז, בשיתוף עם קבוצת חוקרים בינלאומית, יוכנסו לתוך מחשב ויתורגמו לאנגלית, כדי שמאגר המידע יהיה זמין לכל המעוניין. המידע שיצטבר יספק חומר גלם עבור מחקר עתידי, אשר יאפשר לחוקרים לערוך השוואה ולהתייחס למגוון רחב של נושאים העוסקים בהמרת דת באזור גיאוגרפי נרחב ולאורך תקופת זמן ארוכה, ולהציע פרשנות חדשה.

חוקרים ומוסדות שותפים:


חקר הדתות האברהמיות – קבוצה מדעי​ת שנוהלה עד ל-2018 ע"י פרופ' חיים היימס מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וכיום מנוהלת ע"י ד"ר אפרים שהם-שטיינר. בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה הפתוחה ומאוניברסיטת חיפה. 

מנהל המרכז:


פרופ' אפרים שהם-שטיינר, היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​


חברי וועדת היגוי:

 1. פרופ' אמנון רז קרקוצקין

 2. פרופ' מיכל בר-אשר סיגל

 3. פרופ' כנה ורמן​

 4. פרופ' ג'קי פלדמן​​​ ​

 5. פרופ' נמרוד הורביץ

 6. ​פרופ' דניאלה טלמון הלר ​

 7. ד"ר פיטר לנרד

חוקרי המרכז שנת תש"פ:

 1. ​ד"ר משה יגור

 2. ד"ר נגה לבי-כהן

 3. ד"ר סופי שמידט

 4. ד"ר עודד שטיינברג

 5. ד"ר תרצה קלמן

 6. נעמן טל

​​חוקרי המרכז שנת תשפ"א:

 1. ​ד"ר יעל מבט
 2. ד"ר חנה שחם-רוסבי
 3. ד"ר תום פוגל
 4. ד"ר דוד סבתו
 5. ד"ר תמר רוטמן
 6. רוני צורף

​לתגובות או בירורים נוספים:

רעיה אבן דוד

מנהלנית​ המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים

972-8-6428377+​

​​RayaED@bgu.ac.il


​ נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע