​​​​​​בקומת הכניסה של בניין הספרייה נמצאים משרדי הספרייה, מדור השירותים הטכניים: רכישה, כתבי-עת, קטלוג ומיון, כריכה ותיוג.   יחידת השאלה והכוונה הכוללת את אוסף הספרים השמורים ואת אוסף ההשאלה של האגודה הסטודנטיאלית, השאלה בינספרייתית (חדר 204), ושירותי סריקה.

במבואה של הספרייה מוצגות מעת לעת תערוכות.

באולם הקריאה הכללי מקומות ישיבה ללימוד קבוצתי (אולם רועש) וניתן למצוא בו מילונים, אנציקלופדיות וספרי יעץ כלליים.

 צוות ההשאלה וההשאלה הבינספרייתית:

 אחראית: אלונה צדיק 08-6461411 broder@bgu.ac.​il ; yankov@bgu.ac.​il

צוות היחידה: ילנה כץ, סהר אלחמאדה, לוסי בוגר, אלומה אדה 08-6461412 ​delpek@bgu.ac.​il


​ לקבלת מספרי הטלפון של הספרייה הקש כאן.

 

 

hashala.jpg 

IMG_5902.jpg