​​​​​​​​​​​​​​​

שםמדור דואר אלקטרוניטלפון
אילני מיכל​​​מתאמת קטלוג ומיוןimichal@bgu.ac.il6461410​
​אלגריסי שמעון
​השאלה
 elgarissy@bgu.ac.il
​6461412
אלחמאדה סהרהשאלהalhmada@bgu.ac.il6461412
בגרמיאן (טיגרן) אהרןמחשובtigranb@bgu.ac.il6461414​
בוגר לוסיהשאלהboger@bgu.ac.il6461412
בן-דוד דבורהמזכירו​​תdmendel@bgu.ac.il6461402​
​בן יהודה אייל
אולם קריאה למדעי הטבע וההנדסה
​ eyalben@bgu.ac.il
​6461422
​ברמן גרגורי
​השאלה
​6461412
גילר אילונהמנהלת הספרייהigeller@bgu.ac.il6461432
​גני אלי
​מחשוב
 ganie@bgu.ac.il
​6461414
​דודין אנה
כריכה ותיוג​​ andodin@bgu.ac.il
​6461417
גרינבלט מריאנהאחראית אולם קריאה למדעי הטבע וההנדסהmgrinbla@bgu.ac.il6461422
דיין יוסיפהרכש כתבי-עתyoday​an@bgu.ac.il6461416
ואן מופס דוריתאולם קריאה למדעי הטבע וההנדסהdvm@bgu.ac.il6477532
וזאנה מירהארכיון טוביהו - ממונה על הארכיוןmvazana@bgu.ac.il6428240
חכם גליתמיון-קטלוגghaham@bgu.ac.il6461407
חכם זהבה
מתאמת רכש כתבי-עת

zhacham@bgu.ac.il

6461406
חסקין-פלנדלר ולריה​אחראית אולם קריאה מדעי הרוח
khaskin@bgu.ac.il6479224
​טואיטו חיים כפיר
​עובד כללי
​ tutou@bgu.ac.il
​6461402​
​טיסונה יוסי
​ראש מדור שי​רותים טכניים
ytissona@bgu.ac.il
​6461415
טל יצחקראש יחידת מחשובiztal@​b​gu.ac.il6461414​
יבלסון-שורשר אנהאולם קריאה מדעי הרוח annay@bgu.ac.il6461420
​יעקובוב אירה
מיון-קטלוג
​6461407
כץ אלינהאחראית אולם קריאה יהדות וארץ ישראלelinak@bgu.ac.il6461438/9
כץ ילנההשאלהkatse@bgu.ac.il6461411
כרמל ולדה​אחראית משאבים אלקטרוניים ויח' כריכה ותיוג kvlada@bgu.ac.il6461417
לובצוב אולגהאולם קריאה מדעי החברהolgalu@​b​gu.ac.il6477939
לוי ז'אנהמתאמת רכישהjlevy@bgu.ac.il6461408
לנדזבאום איריסאולם קריאה מדעי הרוחirisla@bgu.ac.il6461405
לשם דורית​מערכות מידע ספרייתיות​

dleshem@bgu.ac.​il​

6428143
מולוקנדוב לאורהרכישהlauram@bgu.ac.il6428143​​
​מרזוק חיה
ארכיון טוביהו​
​​marzukh@post.bgu.ac.il​
​6461425
נוטקוביץ אורלימיון-קטלוגorlynut@bgu.ac.il6461407
סבן פנימנהלניתfanys@bgu.ac.il6461404
סוקר אריאלהמתאמת מידע ופרסומים אקדמיים
sariela@bgu.ac.il6477939
עבדולאייב נרמינהאולם קריאה מדעי חברהnarmina@bgu.ac.il64​77939
פונצ'יק יוליהמיון-קטלוגjpunchik@bgu.ac.il6461407
פייגנבאום נעםאולם קריאה יהדות וישראלnoamfei@bgu.ac.il6461438/9​
פנקס מיכלראש מדור שירותי קהלpinkasm@bgu.ac.il6461418
צדיק אלונהאחראית ​השאלה והשאלה בינספרייתיתbroder@bgu.ac.il6461411
קישון מירבמערכות מידע ספרייתיות​kishonm@bgu.ac.il6461407
רוונה גבריאל​מיון-קטלוגgabyravena@walla.com6461407
רומנובסקי אריאל​מיון-קטלוג​arielrom@bgu.ac.il6461407​
​רנפורד אורטל
אולם קריאה מדעי הרוח​ortala​y@bgu.ac.il
​6461834
שכטמן תמרהרכש ​ו​כתבי-עתshechtma@bgu.ac.il6461416
שמש-בוטרשוילי חניתאחראית אולם קריאה מדעי החברה והניהול​shemeshb@bgu.ac.il6461405
שקד חמדה​רכש​ וכתבי-עת hemdas@bgu.ac.il6461408​

​​​
​​
WhatsApp
​​