​​​​​​​​​​​​היכן, מה  ומתי?
דלפק ההשאלה ממוקם בקומת הכניסה מימין למבואה של הספרייה.
באזור ההשאלה נמצאים:

 1. אוסף הספר​ים השמורים (ספרים שהוצאו ממקומם הרגיל והועברו לאגף השמורים על פי בקשת המרצים או הספרנים)     2. אוסף ספרי האגודה אותם ניתן לשאול תמורת תשלום.

שעות פתיחת הספרייה מתפרסמים בדף הראשי.​


א​יך?
ניתן לשאול ספרים בעזרת ספרני ההשאלה או באמצעות מכונות להשאלה עצמית הממוקמות בקומות השונות. השאלה באמצעות מכונה עצמית חוסכת זמן ויש להצטייד בשם משתמש ובסיסמה.


למי לפנות בבעיות או בשאלות?
ניתן לפנות ישירות למשרד ההשאלה: חדר 204  בימים א'-ה' : בשעות 08:30-15:00
טלפונים: 08-6461437; 08-6461411/2

דוא"ל: delpek@exchange.bgu.ac.il

כרטיס קורא:
סטודנטים: כרטיס הסטודנט של אגודת הסטודנטים משמש גם ככרטיס ספרייה.
סגל אקדמי וסגל מנהלי וטכני: תעודת העובד משמשת גם ככרטיס קורא. כרטיס קורא מחודש מאפשר השאלת ספרים.

אילו פעולות ניתן לבצע ישירות דרך BGUsearch ( הקטלוג הממוחשב של הספרייה)?
בדיקת מועד החזרתם של ספרים המושאלים על ידך.
הארכת תקופת ההשאלה של ספרים המושאלים על ידך.
בירור אם הגיע ספר שהזמנת.
שיחזור ספרים שהושאלו בעבר.
בירור אם נצבר קנס.
מצב הזמנות בהשאלה בינספרייתית.

​לצורך ביצוע הפעולות הנ"ל יש להיכנס לכרטיס הקורא בBGUsearch באינטרנט . כיצד?     

1. בחר בקישור "כניסה לכרטיס הקורא שלך" בדף הבית.

2. הזדהות: שם משתמש וסיסמה של דוא"ל אב"ג, ומספר תעודת זהות.         

​תקופת השאלה:
חומר ספרייתי ניתן להשאלה לתקופות שונות: שבוע, שבועיים וכו'.
תקופת ההשאלה נקבעת על ידי סוג החומר.
מידע על תקופת השאלה של כל פריט נמצא ברשומת המצאי שלו בקטלוג.
בספרייה ספרים רבים שלא ניתנים להשאלה אלא לעיון במקום בלבד.
ביניהם - הספרים השמורים הנמצאים באזור דלפק ההשאלה, ניתן לעיין בהם לזמן מוגבל בין כתלי הספרייה בלבד.

הארכת משך השאלה:
הארכה אוטומטית: הספרייה מפעילה תוכנית הארכה אוטומטית לספרים מושאלים – מותנה בכך שאין הזמנה לספרים אלה. קורא יכול להאריך בעצמו ספרים מושאלים על ידו -  דרך כרטיס הקורא.

הזמנת ספרים:
קורא יכול להזמין אך ורק ספר מושאל !
הזמנה כזו אפשרית אך ורק דרך קטלוג הספרייה.
תתקבל הודעה בדוא​"ל על הגעת ספר מוזמן.
אפשרות אחרת: ניתן לבדוק אם  הספר המוזמן הגיע, דרך כרטיס הקורא שלכם.

קנסות:

איחור בהחזרת ספר​ גורר קנס כספי. 
להלן פירוט​ הקנסות: 
8 שקלים קנס לכל יום איחור לספר שמשך השאלתו 7 ימים ולא הוחזר בתאריך המופיע בכרטיס הקורא.
12 שקלים קנס לכל יום איחור לספר מוזמן שמשך השאלתו 7 ימים ולא הוחזר בתאריך ​המופיע בכרטיס הקורא.
4 שקלים קנס לכל יום איחור לספר שמשך השאלתו שבועיים ולא הוחזר בתאריך המופיע בכרטיס הקורא.
8 שקלים קנס לכל יום איחור לספר מוזמן שמשך השאלתו שבועיים ולא הוחזר בתאריך ​המופיע בכרטיס הקורא.
12 שקלים קנס לכל יום איחור לספר שמשך השאלתו יום ולא הוחזר בתאריך המופיע בכרטיס הקורא.
12 שקלים קנס לכל יום איחור לספר שמור שלא הוחזר בתאריך ​המופיע בכרטיס הקורא.


לתשלום מקוון לחץ כאן

אנא הימנעו מקנסות ועימדו בלוח הזמנים!​​​​


​​​

WhatsApp ​​

​​