כותרת
  
תאריך פרסום
  
כללי התנהגות לנבחנים בקמפוס בזמן משבר הקורונה + נוהל בחינות מקוונות14/05/2020