כותרת
  
גוףמסנן
חדר קדמי בתקופת הבחינות

נמצא בבנין 34 חדר 216
פתוח כל יום משעה 08:00-19:00
ביום שישי 08:00-
נותן מענה ושירות בתקופת הבחינות
למרצים ולסטודנטים
בטלפון: 08-6472506

תקופת בחינות סמסטר ב'
בחינות סמסטר ב' מתחילות ב 30.6.2017 ונמשכות עד 11.8.2017
אנו מאחלים לכלל הסטודנטים הצלחה בבחינות.
לוח הבחינות תשע"ג סמסטר א' עלה לאויר
עודכנו מסכי ההכוון להרשמה למועדי ב'

סטודנט המעוניין להבחן במועד ב', חייב להירשם לבחינה דרך האתר המופיע מטה.
הסטודנט חייב להירשם/לבטל הרשמתו, עד 72 שעות לפני היום המיועד לבחינה במועד ב', בקורס המבוקש.


הדבר יאפשר הערכות נכונה ומתאימה של יחידת הבחינות לקיום נאות של הבחינות:
• קביעת מקומות לבחינה בהתאם למספר הרשומים לבחינה
• שיבוץ הסטודנט מראש לחדר הבחינה
• שיבוץ סטודנט מראש לחדר הבחינה לזכאים להארכת זמן בבחינה
• צילום שאלוני בחינות בהתאם למספר הנרשמים הרשומים לבחינה.

סטודנט שלא ירשם בזמן למועד ב':
• ימתין  מחוץ לחדר הבחינה עד  לאיתור מקום ישיבה זמין (על חשבון זמן הבחינה)
• ימתין בתחילת הבחינה לצילום שאלון הבחינה (על חשבון זמן הבחינה)


הכניסה להרשמה למועד ב'
אתר יחידת הבחינות/שירותי מידע לסטודנט/לוח בחינות אישי ורישום למועד ב'

חובתך להתעדכן במועדי הבחינות ומיקומן. ייתכנו שינויים במקום ושעת הבחינה.
מסכי הכוון להרשמה

חוזר הבחינות למרצים עודכן באתר


חוזר הבחינות למרצים עודכן לסמסטר ב' תשע"ב

כרטיס הנבחן – מהווה אישור לתוספת זמן

סטודנטים ששפת אמם אינה עברית זכאים לתוספת זמן רק בשנת הלימודים הראשונה שלהם באוניברסיטה. הערה המתירה תוספת זמן זו מופיעה ע"ג כרטיס הנבחן של הסטודנט. בבחינה של עד שעתיים תינתן הארכת זמן של 25%, ולבחינות מעל שעתיים תינתן הארכת זמן של 30 דק' בלבד ולא משנה מה משך הבחינה

בהצלחה בבחינות

 

איחולי הצלחה בבחינות לכל הסטודנטים

מיחידת הבחינות​