"רק על ידי מאמצים מאוחדים של המדינה, של אנשים  המוכנים למאמץ התנדבותי גדול,
של נוער בעל רוח נועזת המעוררת גבורה עילאית, של מדענים המשוחררים מכבלי המחשבה המקובלת,
המוכשרים לבחון לעומק את בעיותיה הייחודיות של ארץ זו, יעלה בידנו להצליח לעמוד במשימה 

הכבירה של פיתוח הדרום והנגב" | דוד בן-גוריון 


ב-1969 החליטה ממשלת ישראל על הקמת אוניברסיטה בבאר-שבע מתוך מחשבה כי מוסד אקדמי מוביל ושוקק יהווה מנוע מרכזי לקידום ולצמיחת ההנגב כולו. מתוך כך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ראתה עצמה מאז ומתמיד כמחויבת למימוש המנדט שניתן לה עם הקמתה - לחתור ללא ליאות ובאופן מתמיד למען קידום, פיתוח וצמיחת הנגב, והעיר באר-שבע בירתו. 

מעבר למדע המתקדם, לעשייה החדשנית ולהוראת והכשרת עשרות אלפי סטודנטים ובוגרים, פועלת האוניברסיטה במגוון היבטים כדי לממש את חזונה ומחויבותה: ​​

מעבר לפעילויות הנערכות בין כותליה ובסביבתה הקרובה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שותפה או מפעילה מיזמים להם השפעה ישירה על אופי האזור, החורגים הרבה מעבר לגבולות האקדמיה: בחינוך, בתרבות ובייזום ושותפות באזורי תעסוקה עתירי ידע. ​