גב' אלנה סיטרוק
ממונה על המנהל ורכזת תארים מתקדמים

08-6461608
zak@bgu.ac.il

גב' אירית נתניה
רכזת לענייני סטודנטים לתואר ראשון

08-6461609
inatania@math.bgu.ac.il
שעות קבלה לתלמידי המחלקה למתמטיקה בחדר 005 בקומת הכניסה בימים א-ה בשעות 9:00-12:00  

גב' שירלי שחר 
מזכירה ואחראית כנסים

08-6461689
shirly@bgu.ac.il

  • המחלקה למתמטיקה - בניין דייכמן למתמטיקה (58)

    כתובת: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ת.ד. 653, באר שבע 84015

    פקס: 08-6477648
    דוא"ל: math@math.bgu.ac.il