כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

​תכניות לימוד לתואר ראשון

יו"ר וועדת הוראה לתלמידי תואר ראשון, ד"ר פוליאקובסקי ארקדי
תוכנית הלימודים המומלצת הרלוונטית נמצאת בשנתון.
עליכם להתייחס לשנתון עפ"י השנה בה התקבלתם ללימודים (שנת החוזה).
 
המחלקה למתמטיקה מקיימת תכניות לימודים נפרדות לתואר "בוגר"  כדלקמן :