02 אוק' 2017

 

חמישה סטודנטים, שגיא לירן מהמחלקה למדעי החיים, שאול שמילוביץ מהמחלקה להנדסת חשמל ויקטרינה גורדון מהמחלקה לניהול מלונאות ותיירות עדי אלקובי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ואריאל סופר מהמחלקה לסיעוד-הם הזוכים בהגרלה מבין משתתפי סקר להערכת שביעות רצון הסטודנטים מההוראה.

כל אחד מהם זכה בשובר על סך של 2000 ₪, שהוענק להם על ידי רקטור האוניברסיטה, פרופ' צבי הכהן.

 

יצוין, כי אחד המכשירים המרכזיים לשיפור הממשק המורכב בין מרצים לסטודנטים הוא סקר הערכת שביעות רצון הסטודנטים מההוראה. סקר זה מתבצע מדי סמסטר לכל קבוצת הרצאה, תרגול ומעבדה באוניברסיטה. חברי הסגל באוניברסיטה מתעניינים מאד בהערכות הסטודנטים המוצגות בסקר ובמיוחד בהערות המילוליות שהסטודנטים רושמים בסקר, כפי שניתן ללמוד מכ- 6000 כניסות, מדי סמסטר, של מרצים לדוח הסקר למרצה.

שאלון הסקר עודכן לאחרונה לנוסח יותר קצר וממוקד ברוח הזמן וזאת על מנת להקל על המשיבים. אגודת הסטודנטים שותפה להתנעת תהליך הסקר המנוהל על ידי היחידה לפיתוח אקדמי וקידום ההוראה שקמה לפני שנתיים באוניברסיטה להרחבת ושכלול מאמצי התמיכה והסיוע לסגל ולסטודנטים בתחומים אלה.

הסטודנטים ממלאים את סקר ההוראה בעיקר מתוך חובה אזרחית, אכפתיות לבאים אחריהם, פרגון לסגל שהשקיע בהם, והבנת חשיבותו המערכתית. הפרסים המוגרלים מבין משיבי הסקר אינם אלא מחווה סמלית לתודת האוניברסיטה למשיבים לסקר על תרומתם וזמנם לקידום ההוראה.

  

הרקטור, פרופ' צבי הכהן, מעניק לסטודנטים את שובר הזכיה 

הרקטור, פרופ' צבי הכהן, מעניק לסטודנטים את שובר הזכיה.