כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

 ​חזון

היחידה תפעל לקידום איכות ההוראה והלמידה האקדמית, הן בתכנים המקצועיים הנרכשים והן בטכנולוגיות הלמידה. 


זאת תוך שיתוף כלל המסגרות באוניברסיטה ומחוצה לה ובכלל זה מתן מענה מיטבי לצרכי המחקר והחוקרים ולשביעות רצון הסטודנטים. 

יצירת קשר

דוא"ל
academicdev@bgu.ac.il

טל': 08-6477501