כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

אירועים

סדנאות עבור סטודנטים מטעם הדיקנאט
19/11/2014 - 21/03/2015

דיקנאט הסטודנטים המדור לקידום סטודנטים בנה סדנאות במיוחד עבורכם! פרטים נוספים בגוף ההודעה.

לכל האירועים