כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

אירועים

שעות קבלת סטודנטים במזכירות המחלקה
05/11/2014 - 28/02/2015

להלן השעות המעודכנות של שעות קבלת הסטודנטים במזכירות המחלקה: ימים: א,ג,ד בין השעות 10:00-12:00 יום ב' 12:00-14:00

סדנאות עבור סטודנטים מטעם הדיקנאט
19/11/2014 - 21/03/2015

דיקנאט הסטודנטים המדור לקידום סטודנטים בנה סדנאות במיוחד עבורכם! פרטים נוספים בגוף ההודעה.

לכל האירועים