כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

אירועים

רשימת המבחנים ומועדיהם המוגדרים כמועד ב' 2
26/08/2014 - 13/11/2014

בעקבות מבצע צוק איתן וההיערכות החדשה ללימודים עודכנו במערכת מועדי ב' השניים אליהם יוכלו לגשת תלמידים ותלמידות אשר לא התאפשר להם לגשת למועד א' או ב' החדשים בשל מניעה חמורה.

לכל האירועים