​​​קורס מדריכי שפ"י (מדריכים בפועל)​- שנה ב'

​* אין רישום לשנת הלימודים תשע"ח

מסגרת הלמידה:

תשע"ז: 60 שעות למידה ו-15 שעות פרקטיקום.

תשע"ח:  60 שעות למידה ו-30 שעות פרקטיקום.

מטרות הקורס:

1. הכשרת המדריכים במיומנויות הדרכה  תוך הקניית תפישת עולם, כישורים, מיומנויות, ואתיקה מותאמת.

2. הבניית המדריך כסמכות מגדלת, המביא לביטוי את היותו סובייקט שלם בעל עולם של צרכים; המכבד את צרכיו ההתפתחותיים כמו גם את אילו של הנועצים; המציב עצמו לרשות צורכי ההתפתחות של מודרכיו.

3. פיתוח המדריך לכיוון היותו ממוקד בהצמחת אנשי מקצוע וצוותים חינוכיים.

4. פיתוח יכולות להובלת צוותי הנהלה ומורים לקידום תהליכים לפיתוח אקלים ולמידה.