​​
​​לוח בחינות

לוח בחינות מועדי ב', סמסטר ב' תשפ


מועד ב'

לפי נוהל הרשמה מועד ב כל סטודנט המעוניין להבחן במועד ב', חייב להירשם לבחינה באתר האינטרנט של יחידת הבחינות. על הסטודנט להירשם/ לבטל הרשמה, עד 72 שעות לפני מועד הבחינה


מועד מיוחד

כל סטודנט המעוניין ​להבחן במועד מיוחד, חייב להגיש בקשה מקוונת

שימו לב! עם פרסום ציוני מועד ב' המערכת תיפתח למשך 72 שעות שבמהלכן יהיה ניתן להזין בקשה/ לבטל בקשה ככל שיידרש. בתום 72 שעות המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות.​


​​טפסים:

סטודנטיות בהריון ולאחר לידה

שאלות ותשובות