​​
​​לוח בחינותלוח בחינות סמסטר א תשפב.pdf


מועד ב'

שימו לב !

המחלקה לא תוכל לעזור במקרים של אי רישום למבחן, פניות שיגיעו למחלקה בנוגע לאישורים חריגים של סטודנטים שלא נרשמו בחלון ההרשמה המאוחרת לא יטופלו.

ניתן כעת להרשם הרשמה מאוחרת בתשלום קנס של 75 ₪, עד יומיים לפני המועד בשעה 8 בבוקר דרך שירות המידע מנהל תלמידים.

לא תיהיה אפשרות להרשם לאחר מועד זה.

הנחיות הרשמה למועד ב' תשפב בקישור הבא:

http://mass.bgu.ac.il/npdf.php?fn=0-7d0b4e32ad310af5105573.pdf

בנוסף, 

לפי נוהל הרשמה מועד ב כל סטודנט המעוניין להבחן במועד ב', חייב להירשם לבחינה באתר האינטרנט של יחידת הבחינות. על הסטודנט להירשם/ לבטל הרשמה, עד 72 שעות לפני מועד הבחינה


מועד מיוחד

הנחיות לקראת תקופת הבחינות:

במידה ותלמיד נכנס לבידוד עליו לדווח על כך באתר האוניברסיטה https://w3.bgu.ac.il/HealthDeclaration/IsolationDeclare.aspx.

1.    סטודנט.ית חולה.ת קורונה פעיל.ה - ייחשב כמניעה חמורה ויזכה למועד חליפי (במבחנים פרונטליים ומקוננים). להגשת בקשה למועד מיוחד עקב מחלת קורונה בזמן בחינה, יש לצרף את תוצאות הבדיקה המוסדית (מפוקחת) החיובית - בנוסף להצהרת הבידוד:

- אם נכנס לבידוד במהלך חודש ינואר - יש לצרף לבקשה לוועדת הוראה הצהרה בכתב על כך, הכוללת את תאריכי הבידוד וסיבת הבידוד.

-  אם נכנס לבידוד במהלך חודש פברואר, לאחר הדיווח ישלח מייל אישור - יש לצרפה לבקשה למועד מיוחד.

2.    סטונט.ית בעל.ת תסמינים ביום הבחינה - ייחשב כמניעה חמורה ויזכה למועד חליפי בכפוף לאישור על בדיקת קורונה (לא בדיקה ביתית), מיום הבחינה ללא קשר לתוצאת הבדיקה.

3.    סטודנט.ית בבידוד לא וולונטרי (כלומר לא עקב נסיעה לחו"ל וכדומה) - ייחשב כמניעה חמורה במבחנים פרונטליים בלבד ויזכה למועד חליפי בכפוף להצהרה על בידוד באתר האוניברסיטה והצגת אישור בדומה לסעיף 1.

4.    סטודנטים/יות הורים לילדים עד כיתה ד' (כולל) שילדיהם נמצא בבידוד - ייחשב כמניעה חמורה במבחנים פרונטליים ויזכה למועד חליפי בכפוף להצגת אישור מתאים.

5.    בשבוע הראשון של הבחינות בלבד, בחינה תחשב בחפיפה אם היא מתקיימת באותו יום קלנדרי או בטווח של שני ימים קלנדרים מבחינה אחרת שעל הסטודנט/ית להבחן בה (להבדיל מיום בודד כרשום בנוהל הבחינות). האישור כפוף להצגת אישור על השתתפות בבחינה בחפיפה. אם מתקיימות שתי בחינות בחפיפה, יש לגשת בראש ובראשונה לבחינה בקורס חובה חוזר או לבחינת בקורס חובה.

לידיעתך, בעת הגשת הבקשה יש לקחת בחשבון שהמידע שיימסר יוצלב עם מאגר המידע.

-

כל סטודנט המעוניין ​להבחן במועד מיוחד, חייב להגיש בקשה מקוונת

שימו לב! עם פרסום ציוני מועד ב' המערכת תיפתח למשך 72 שעות שבמהלכן יהיה ניתן להזין בקשה/ לבטל בקשה ככל שיידרש. בתום 72 שעות המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות.​

הסבר על תוספת מידע - דיווח על בידוד קורונה - בקשות ממועד מיוחד.pdf

​​טפסים:

סטודנטיות בהריון ולאחר לידה

שאלות ותשובות