• ​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תשע"ט 

    • סטודנטים לתואר ראשון ושני  מתבקשים לקבל יעוץ לפני הרשמה לקורסים השונים.
      • יועץ לתואר ראשון: ד"ר עדיאל קדרי  kadari@bgu.ac.il

    מערכת שעות חלוקה לפי מדורים