$$News and Reports$$

23 נוב' 2022

​​​Oser-Hartman.png

ד"ר יאיר הרטמן  זכה לאחרונה במענק ERC. במחקרו משתמש ד"ר הרטמן בכלים הסתברותיים להבנת תכונות של אובייקטים מתמטיים שאין להם כל קשר להסתברות. דוגמה פשוטה לכך יכולה להיות אם נעקוב אחרי נוסעת ברכבת תחתית, שמגרילה שוב ושוב את התחנה הבאה שאליה היא עוברת. באופן מפתיע, מתוך הבנה של הטיול המקרי שלה, ניתן לחשוף, בין היתר, תכונות גיאומטריות של מבנה המטרו.

"אני מבקש ליישם את הרעיון הזה של שימוש בתהליכים מקריים ככלי למחקר תופעות דטרמיניסטיות בהקשר של אלגבראות אופרטורים - תורה מתמטית הקשורה ליסודות הפורמליים של פיזיקה קוונטית", מסביר ד"ר הרטמן. "ישנן שאלות בסיסיות בתורה זו שהקהילה המתמטית מנסה לפתור כבר עשרות שנים, ללא הצלחה. התקווה היא שנקודת המבט החדשה והכלים ההסתברותיים, יסייעו בפתרון כמה מן השאלות האלו".

ד"ר הרטמן חבר סגל במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; פוסט דוקטורט באוניברסיטת נורת'ווסטרן. חוקר את תורת החבורות, הילוכים מקריים, תורת הקבוצות הגיאומטרית והתיאוריה הארגודית. 


מענקי ERC לחוקרים צעירים ניתנים במסגרת תוכנית המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי. זהו אחד ממענקי המחקר היוקרתיים ביותר לחוקרים בתחילת דרכם המדעית המעיד על פוטנציאל מדעי יוצא דופן. מענק המחקר מגיע ל–1.5 מיליון יורו במשך חמש שנים.

מענקים אלו מצטרפים למענק בגובה 10 מיליון אירו שניתן למחקר בינלאומי בהשתתפות פרופ' אהוד מירון מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

​מריה גבריאל, הנציבה האירופית לחדשנות, מחקר, תרבות, חינוך ונוער, אמרה: "אנו גאים בכך שאנו מעצימים חוקרים צעירים ללכת בעקבות סקרנותם. חתני וכלות פרס ERC מביאים עושר יוצא דופן של רעיונות מדעיים, והם בהחלט יקדמו את הידע שלנו. לחלקם כבר יש יישומים מעשיים באופק ואני מאחלת הצלחה לכולם". 

נשיאת מועצת המחקר האירופית, פרופ' מריה לפטין, אמרה: "זה תענוג לראות את הקבוצה החדשה הזו של מוחות מבריקים בתחילת הקריירה שלהם, מוכנים לקחת את המחקר שלהם לגבהים חדשים. אירופה כולה - הן ברמה הלאומית והן ברמה האירופית - צריכה להמשיך לגבות ולהעצים את הכישרונות המבטיחים שלה. עלינו לעודד חוקרים צעירים המובלים על ידי סקרנות עצומה ללכת בעקבות הרעיונות המדעיים השאפתניים ביותר שלהם. להשקיע בהם ובמחקר שלהם זה להשקיע בעתיד שלנו". ​