>>בעת כניסה למערכת פניות סטודנטים מהבית נדרש להתחבר לשירות ה - VPN האוניברסיטאי.

>> הוראות חיבור לשירות הVPN.

>> לסיוע ניתן לפתוח בקשה על ידי שליחת מייל.

>> כניסה למערכת פניות סטודנטים.