19 מאי 2020

"מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים" | דוד בן-גוריון

מדי שנה, מעניקה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב את "אות בן-גוריון" מתוך רצון להוקיר נשים וגברים אשר תרמו תרומה משמעותית וייחודית ברוח ערכי מורשת דוד בן-גוריון, בתחומי המדע, חברה וקהילה, כלכלה, תרבות, סביבה וחינוך, בנגב, בישראל או בעולם.

אנו מזמינים את חברי/ות הסגל והסטודנטיות/ים, להציע מועמדות/ים לקבלת "אות בן-גוריון" לשנת תשפ"א, שהם חברי/ות סגל האוניברסיטה, גמלאיה, בוגריה, או נשות/אנשי ציבור ועשייה שאינם קשורות/ים לאוניברסיטה.

האות יוענק לבוגרי/ות האוניברסיטה או למועמדות/ים אחרים אשר תרמו תרומה חשובה, ייחודית או מקורית באחד או יותר מהתחומים:

»​ מדע ומחקר

»​ חברה, קהילה ומעורבות חברתית

»​ כלכלה ועסקים

»​ תרבות ואמנות

»​ סביבה וקיימות

»​ חינוך והוראה

»​ ​​​​​טכנולוגיה ויזמות

ניתן להמליץ גם על מועמדות/ים שלדעתכם הנם מובילי דרך, מעוררי השראה, מנהיגים בעלי חזון ייחודי או פורצי דרך בתחומם, גם אם אינם בתחומים הנזכרים לעיל.

תוכלו להציע גם מועמדות/ים שלדעתכם ראויים לפרס "מפעל חיים" ברמה לאומית או בינלאומית, שתרומתם או השפעתם על הנגב, מדינת ישראל או העולם הפכו למפעל חייהם.

"אות בן-גוריון" יוענק ביום ראשון, ו' בכסלו תשפ"א, 22.11.2020.

הצעות למועמדים/ות יש להגיש עד לתאריך 30.7.2020 בטופס מקוון בלבד:  
להגשת המלצה על מועמד/ת »

​לבירורים ניתן לפנות לדוא"ל: award@bgu.ac.il