18 אוג' 2019


ביוזמה חדשה לעידוד וקידום הגשת מענקי מחקר לקרנות תחרותיות, מעניקות לשכת הרקטור ולשכת סגן הנשיא ודיקן למחקר ופיתוח מענקי עידוד חדשים. המענקים מיועדים לחוקרים/ות שהצעת המחקר שלהם לא קיבלה מימון מהקרן, אך קיבלה את הציון הגבוה ביותר (טוב מאד) בסבבי ההגשות לקרן הדו-לאומית ישראל ארה"ב (BSF) ולקרן הלאומית למדע (ISF), שתוצאותיהם התפרסמו בחודש האחרון.  

14 מענקי עידוד (BSF (seed, על סך 10,000 ₪ כל אחד, מוענקים לחוקרים שהגישו לקרן הדו-לאומית ישראל ארה“ב.  ניתן לנצל את מענק העידוד למימון נסיעות של החוקר לחו״ל על מנת לעודד את המשך שיתוף הפעולה עם חוקרים מחו"ל.

16 מענקי עידוד (ISF (seed, על סך 10,000 ₪ כל אחד, מוענקים לחוקרים שהגישו לקרן הלאומית למדע שהם עד 5 שנים במוסד וקיבלו ציון "טוב מאוד". 

החוקרים הזוכים במענקים אלה קיבלו הודעות אישיות.  

בברכה,  

חיים היימס, רקטור
רז ילינק, סגן הנשיא ודיקן למחקר ופיתוח 
גל דבוטון, המשנה לרקטור